Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

JAVNI OGLAS-POPIS STANOVNIŠTVA

22 September 2023

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova(„Sl. list Crne Gore“, br.140/22) Popisna komisija u Opštini Mojkovac, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine.

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU ZA UČESNIKE/CE - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA LIKOVNOM SALONU "SALON UMJETNOSTI SJEVERNE REGIJE"

18 September 2023

Poštovani umjetnici i umjetnice, 

Predstavljamo vam "12. Mojkovački likovni salon - Salon umjetnosti sjeverne regije," jedinstven događaj koji slavi raznolikost likovne i multimedijalne umjetnosti na sjeveru Crne Gore. Ovaj salon predstavlja priliku da zajedno istražimo kreativni izraz umjetnika koji žive i stvaraju u ovoj regiji, kao i da pružimo podršku mladim talentima.

Salon će se održati u Galeriji Centra za kulturu Mojkovac od 4. novembra do 4. decembra 2023. godine i donijeće svježu inspiraciju i umjetničku raznolikost našem regionu. Naš cilj je da promovišemo umjetnost, podržimo umjetnike i nagradimo izvanredna umjetnička djela.

Pozivamo sve akademske umjetnike iz sjeverne regije Crne Gore, kao i studente umjetničkih akademija i fakulteta, da se prijave za učešće u Salonu.

Nagradni fond iznosi 2.200,00 eura i obuhvata prestižne nagrade kao što su Nagrada Salona (Grand Prix), Specijalna nagrada I i Specijalna nagrada II. Odluku o nagradama donosi stručni žiri sačinjen od iskusnih umjetnika, kustosa i galerista.

Sve informacije o prijavama, tehničkim zahtjevima i rokovima možete pronaći u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu. Molimo vas da pratite uputstva za prijavu i dostavu radova.

Očekujemo da ćete se pridružiti ovom značajnom kulturnom događaju za sjever Crne Gore.

Vaša kreativnost i umjetnost su ključni za uspjeh Salona i radujemo se vašem prisustvu.

Za sva dodatna pitanja i informacije, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona: 067 600 728.

S poštovanjem,

Mladen Blažević, mr slikarstva i organizator Salona

Projekat sprovodi Opština Mojkovac u partnerstvu sa JU Centar za kulturu Mojkovac. Program je sufinansiran od strane Ministarstva kulture i medija kroz program “Razvoj kulture na sjeveru”.

Tekst javnog poziva - preuzmite ovdje

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

14 September 2023

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 22.09.2023. godine u 11 časova u prostorijama OPštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 26.09.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu -preuzmite ovdje

shadow

Izvještaj sa javne rasprave Nacrta odluke o izmjenama odluke o Budžetu

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU
OPŠTINE MOJKOVAC

Pročitaj više

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

23 August 2023

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. List CG – opštinski propisi“, br. 2/20) a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2023. godini broj 01-018/23-914 od 12.04.2023. godine i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku ženskom preduzetništvu za 2023. godinu broj: 01-018/23-884 od 10.04.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu d o n o s i

Odluku

O raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE

16 August 2023

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj, na osnovu Odluke o budžetu Opštine Mojkovac  za 2023. godinu (''Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, br. 62/22) i Programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području Opštine Mojkovac za 2023. godinu (br.01-307/23-979 od 18.04.2023.godine), r a s p i s u j e 

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu koka nosilja

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu košnica sa rojevima

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu priplodnih koza

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

 JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu priplodnih ovnova

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

OBAVJEŠTENJE:

Zbog velikog interesovanja rok za podnošenje prijava će se produžiti do 08.09.2023.godine do 15:00h

 

 

Pročitaj više

XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

31 July 2023

Sjednica će se održati dana 4. avgusta 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

 
D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće,

4. Predlog Odluke o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

6. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac,

7. Predlog Programa uređenja prostora opštine Mojkovac za 2023. godinu,

8. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,

9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac,

10. Predlog Odluke o pristupanju izradi predloga Poslovnika Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika,

11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu,

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2023. godinu,

13. Odbornička pitanja.

Pročitaj više

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

26 July 2023

Na osnovu člana 13 stav 3 Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list CG“ – opštinski propisi broj 8/2), Konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2022/2023. godinu broj 05-609/23-177 od 21.06.2023. godine i Rang liste prijavljenih kandidata broj: 05-609/23-232 od 17.07.2023. godine, Komisija za dodjelu stipendija,  d o n o s i

Odluku o

dodjeli stipendija

 

Dodjeljuju se stipendije za školsku 2022/2023. godinu sljedećim studentima:

Koji studiraju u Crnoj Gori:

Anđela Đurišić (9.38) - Fakultet za turizam i hotelijerstvo;

Katarina Kosović (9.37) – Filozofski fakultet;

Miloš Sošić (9.29) - Elektrotehnički fakultet;

Duško Zejak (9.28) - Biotehnički fakultet;

Tamara Dedejić (9.17) – Farmacija;

Luka Radović (8.80) - Pravni fakultet;

Slavko Sošić (8.77) – Prirodno matematički fakultet ;

Sanja Laketić (8.73) - Filozofski fakultet;

Bojan Kruščić (8.52) – Mašinski fakultet;

Studenti deficitarnih zanimanja:

Sara Medojević (9.70) – Matematika;

Anja Bogavac (9.50) - Medicinski fakultet;

Milica Sošić (8.67) - Medicinski fakultet;

Maša Vujičić (8.05) - Arhitektura:;

Anica Smolović (7.75) - Medicinski fakultet;

Luka Šćepanović (7.47) -  Geodezija.

Koji studiraju u inostranstvu:

Danilo Tomović (9.31)


Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

Pročitaj više

POTPISANI UGOVORI SA NVO IZ KLASTERA ,,TARA” U OKVIRU ReLOaD2 PROGRAMA

24 July 2023

Saradnja nevladinog sektora i lokalnih samouprava garant napretka zajednice

 Potpisani ugovori sa NVO iz klastera ̦̦,,Tara” u okviru ReLOaD2 programa

IMG 20230724 113742 153

      Od otvaranja novih turističkih atrakcija, preko revitalizacije starih zanata, pa do kreiranja digitalne platforme za umjetničke radove – devet nevladinih organizacija iz Kolašina, Mojkovca i Pljevalja, dobilo je podršku za inovativne projekte koje će sprovoditi u narednim mjesecima. Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 98,000 eura potpisani su danas u Mojkovcu, čime počinju njihove aktivnosti u okviru ReLOaD2 inicijative, koju finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

,,Možemo da stvaramo lokalnu zajednicu po mjeri građana i građanki i ove nevladine organizacije to svojim inovativnim projektima dokazuju”, kazala je v.d. stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Otvarajući ceremoniju potpisivanja, posebno je istakla važnost međuopštinske saradnje: ,,Kroz ReLOaD smo već naučili da samo jačanjem partnerstva lokalne samouprave i nevladinog sektora možemo osigurati participativnu demokratiju, što će ubrzati proces integracije u EU. Sada smo se uvjerili u rezultate još jedne značajne i plodonosne saradnje – saradnje između opština koje su se udružile u klaster kako bi razmijenile najbolje prakse i iskustva.”

Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić izrazio je zadovoljstvo što počinje realizacija projekata koji doprinose ukupnom razvoju zajednice i daju odgovor na potrebe građana, i to baš svečanim potpisivanjem u Mojkovcu. “Premda je nedostatak novca najčešći izazov s kojim se suočavaju nevladine organizacije u malim opštinama, značajnije od finansijskih grantova koje NVO dobijaju jeste razvoj kapaciteta i sticanje iskustva za implementaciju kompleksnih projekata”, poručio je Delić u ime opštine domaćina.

Ceremoniji su pristustvovali i predstavnici drugih opština klastera ,,Tara”. Potpredsjednik opštine Kolašin Miodrag Bulatović podvukao je da ovakva saradnja međunarodnih institucija, lokalnih zajednica i civilnog sektora jača povjerenje i poboljšava kvalitet života građana. Šef kabineta predsjednika opštine Pljevlja Vujo Grbović osvrnuo se na položaj mladih u opštinama na sjeveru zemlje i posebno istakao značaj ovakvih programa za poboljšanje njihovog ekonomskog statusa. 

Konkursima su prethodile javne rasprave u svim opštinama kako bi se utvrdili prioriteti, što osigurava da su izabrani projekti odraz lokalnih potreba i autentičan trud zajednice da se

izazovi riješe. Nakon javnog konkursa koji je bio otvoren od 28. aprila do 31. maja, komisija je rangirala najbolje ideje u skladu s ciljevima lokalnog razvoja. Odabrani su sljedeći projekti:

 

NVO Viva Vita povećava broj biljnih vrsta na teritoriji opštine Pljevlja kroz finalizaciju botaničke baste i fokusira se na proglašenje Gradskog parka spomenikom prirode.

NVO Natura organizovaće aktivnosti kao što su nordijsko skijanje, pješačenje, hodanje na krpljama, jahanje, posmatranje životinja i biciklizam i tako promovisati potencijale Sinjajevine.

NVO Felis Lynx rekonstruiše i adaptira sportsko penjalište u Kolašinu, kako bi lokacija bila u potpunosti bezbjedna i prilagođena početnicima, a zatim i organizuje treninge za lokalno stanovništvo i turiste.

Lovačko društvo Pljevlja razbija predrasude o lovcima i ukazuje na njihov rad u domenu zaštite divljači i njihove životne sredine formiranjem edukativnog centra.

Udruženje za kreativno djelovanje mladih Vesna radi na povećanju znanja mladih ljudi o starim i vrijednim zanatima, a istovremeno poboljšava i kulturnu ponudu Mojkovca.

NVO Legalis novim projektom edukuje mlade u oblasti biznisa i digitalnog marketinga, što će doprinijeti osnaživanju mladih iz Pljevalja za pokretanje preduzetničkih ideja.

Udruženje građana Polja jača kapacitete seoskih domaćinstava koja pružaju usluge smještaja i promoviše turističke atrakcije u njihovoj blizini.

NVO Lastavica organizuje koncerate, performanse, izložbe, kreiranje murala, kao i lansiranje digitalne platforme s radovima mladih umjetnika-ca, što će ojačati vidljivost rada kreativnih stvaralaca iz Pljevalja.

NVO Čarobni prsti planira niz aktivnosti koje podrazumijevaju prikupljanje reciklabilnog materijala od kojeg će se praviti edukativne igre za najmlađe građane Pljevalja.

Podsjetimo, u opštinama Kolašin, Mojkovac i Pljevlja se u okviru ReLOaD2 projekta već sprovodi 11 projekata u vrijednosti od 100.000 eura. ReLOaD2, nastavak regionalnog projekta koji je već donio korist za više od 5000 građana širom Crne Gore, radi na omogućavanju bolje saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, uspostavljanju konkretnih partnerstava i primjeni projektno orijentisanog pristupa dodjeli sredstava NVO.

Pročitaj više

NVO

Poštovani, na ovoj stranici možete pronaći sve aktulnosti vezane za NVO. Klikom na link otvarate željeni fajl.

blinking_new

 

07.06.2023.

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja (ReLOaD2) - preuzmite ovdje
__________________________________

 

15.05.2023.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI U OKVIRU RELOAD 2 PROJEKTA

preuzmite tekst- OVDJE

preuzmite obrazac - OVDJE

__________________________________

28.04.2023.

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU (ReLOaD2)

__________________________________

21.02.2023.

SEKTORSKA  ANALIZA  za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz  budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Tara“  - Pljevlja, Mojkovac i Kolašin

preuzmi-ovdje

__________________________________

23.12.2022.


Javni poziv za angažovanje  logopeda, u projektu "Podrška djeci predškolskog uzrast, kroz logopedske tretmane i kulturno umjetničke sadržaje."

preuzmi tekst javnog poziva-ovdje
__________________________________

22.11.2022

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacajama za 2022.

preuzmi odluku- ovdje
__________________________________

10.11.2022.

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ponovljenom ReLOaD Konkursu u klasteru "TARA"
__________________________________

18.10.2022.

RELOAD 2-Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja 

__________________________________

22.09.2022.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA 2022. GODINU
__________________________________

05.09.2022.

RELOAD 2- PONOVLJENI KONKURS  NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA 
__________________________________

02.09.2022.

Lista kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2022. godinu
__________________________________

 23.08.2022.

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku za realizaciju projekata nevladinih organizacija
__________________________________

2022.

01.06.2022.

Потписани уговори са НВО из Мојковца, Колашина и Пљеваља у оквиру ReLOaD2 програма

19.05.2022.

Lista odobrenih projekata nevladinih organizija za klaster TARA, programa RELOAD ( Mojkovac, Kolasin i Pljevlja)

__________________________________
28.03.2022.

RELOAD2- poziv NVO za dopunu dokumentacije

__________________________________
10.03.2022.

RELOAD2- Održana obuka "Upravljanje projektnim ciklusom"

__________________________________

22.02.2022.

RELOAD2- Poziv za NVO za učešće na obuci "Upravljanje projektnim ciklusom"

__________________________________

22.02.2022.
RELOAD2- KONKURS NVO ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ReLOaD2

___________________________________

2021.

30.12.2021.
RELOAD-Završne konsultacije sa NVO


30.11.2021.

Poziv za nevladine organizacije za učešće na radionici Utvrđivanje predloga prioriteta ReLOaD2 Konkursa“

2020.

25.12.2020.
Odluku o raspodjeli sredstava NVO za 2020. godinu.

23.09.2020.
ISPRAVKA KONKURSA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

15.09.2020.

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO 2020.


04.09.2020.

Lista kandidata za predstavnike NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava NVO

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA   

2019.

05.11.2019.

Javni poziv NVO za imenovanje predstavnika u grupi  za izradu Plana dječje i socijalne zaštite 

15.05.2019.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2019. 

22.03.2019.

LISTA ČLANOVA ZA SAVJET ZA SARADNJU LOKALNE UPRAVE I NVO  

22.02.2019.

 KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO ZA 2019.  

19.02.2019.

Lista predloženih kandidata predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava

01.02.2019.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE ČLANOVA ZA SAVJET ZA SARADNJU LOKALNE UPRAVE I NVO 

28.01.2019.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA 

__________________________________________________________

2018.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2018. 

 KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO ZA 2018.   

 

18.04.2018.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

___________________

2017.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2017.

____________________

03.05.2017.

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO ZA 2017.

____________________

14.11.2016.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2016.

 

27.10.2016.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

 

02.06.2016.

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO ZA 2016.

____________________

09.09.2015.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2015.

 

22.06.2015.

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO ZA 2015.

 

26.05.2015.

JAVNI POZIV NVO ZA IMENOVANJE ČLANA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

 

06.05.2015.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

05.03.2015.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE

____________________

19.12.2014.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2014.

 

07.11.2014.

TRIBINA "Saradnja organa lokalne uprave, NVO i građana u borbi protiv korupcije" održana u Mojkovcu 07.11.2014. godine. Klikom na sledeće linkove možete preuzeti

 

Agendu

 

Saopštenje NVO "Euromost"

 

plakat_tribina aaaaaaaaaaaatribina_07_11_mojkovac

____________________________________________________________________

 

17.10.2014.

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO 2014.

____________________

04.09.2014.

 

JAVNI POZIV NVO za izbor predstavnika u sastav komisije.

ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih oblasti

____________________

 

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2013.

 

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO 2013.

____________________

10.07.2013.

JAVNI POZIV OPŠTINE MOJKOVAC

NVO da učestvuju u izboru svojih predstavnika u komisiji za raspodjelu sredstava za 2013. godinu.

____________________

JAVNI POZIV NVO  za učešće u projektu - 20.06.2013.

 

Odluka o dopuni Odluke o raspodjelu sredstava NVO iz Budžeta za 2012. godinu

 

Odluka o raspodjelu sredstava NVO iz Budžeta za 2012. godinu

 

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

 

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO.

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2023 Bild studio