+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

JAVNI POZIV-davanje u zakup zemljišta-Biznis zona-Polja Mojkovac

25 May 2020

Opština Mojkovac, upućuje
JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

Detalje Javog poziva, olakšice, kriterijume, informacije o potrebnoj dokumentaciji i  načinu konkurisanja preuzmite klikom na link:

JAVNI POZIV o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac-biznis zona

ROK za podnošenje prijava na konkurs: 02.06.2020. do 12h.

OPŠTINA MOJKOVAC

Pročitaj više

Obavještenje-XIII sjednica SO 19.05.2020.

14 May 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se XIII sjednica SO prethodno zakazana za 23.03.2020. godine a odložena zbog pandemije korona virusa, održati dana 19.05.2020. godine u Sali Centra za kulturu sa početkom u 10h.
Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

Pročitaj više

Nova mjera-Program za razvoj poljoprivrede

09 April 2020

Opština Mojkovac u cilju ublažavanja ekonomskih posledica usled pandemije koronavirusa kreirala je novu mjeru u okviru Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2020 godinu. 

Pročitaj više

Obavještenje-odložena XIII sjednica SO

18 March 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se sjednica SO zakazana za 23.03.2020. godine odlaže do daljnjeg.
O novom terminu sjednice SO blagovremeno će biti dato obavještenje.

Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

 

Pročitaj više

Konkurs za idejno rješenje UP 73 Izmjena DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

17 March 2020

ODLUKOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA Odluke o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
Konkurs traje  od 12.03.2020. godine do 29.05.2020. godine

Pročitaj više

Rang lista stipendija za školsku 2019/2020

06 March 2020

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Mojkovac na osnovu člana 4 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 42/06) i Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu, utvrdila je

RANG LISTU
za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu

Preuzmite rang listu 2019/2020. klikom na link RANG LISTA.

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom rang listom mogu podnijeti pismeni prigvor predsjedniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 06.03.2020.godine.

Pročitaj više

Javna rasprava Nacrt Odluke o načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO

25 February 2020

Zaključkom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-296od 25.02.2020. godine stavljen je na javnu raspravu 

NACRT ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA

TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVAC

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 10 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćeni svi zainteresovani subjekti.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave najkasnije do 06.03.2020.

Tekst Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSATURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVAC

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

RIA-
ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSATURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVAC



SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

Pročitaj više

Opunomoćeni predstavnici u proširenom sastavu biračkih odbora

Poštovani u ovom dijelu možete pogledati Zaključke o određivanju opunomoćenih predstavnika u proširenom sastavu biračkih odbora za Parlamentarne izbore 2012.

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir.mjesto 1-OŠ"Dragan Jovanović" I

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 1

a
Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odb. za bir.mjesto broj 2-Centar "N.Rakočević" I

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 2


Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za biračko mjesto broj 3 - Štitarica

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za biračko mjesto broj 4 - Podbišće

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 4

a

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš. sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 5 - Donja Polja

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš. sastavu bira. odbora za biračko mjesto broj 6 - Tutiće

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 6


Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir. odbora za bir.mjesto broj 7 - Stevanovac

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za biračko mjesto broj 8 - Jakoviće

-Zaključak o izmjeni zaključka o određivanju opunomoćenog predstavnika u pr.sast.bir.odbora za bir.mj. 8 - Jakoviće

a

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir. odbora za bir.mjesto broj 9 - Slatina

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 10 - Gostilovina

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 11 - Crvena lokva

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 12 - Gojakoviće

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir.odbora za bir. mjesto broj 13 - Bistrica

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 14 - Dobrilovina

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu bir.odbora za biračko mjesto broj 15 - Žari

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 15

a

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš. sastavu bir.odbora za bir. mjesto broj 16 - Lepenac

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš. sastavu bir.odbora za bir. mjesto broj 17 - Rudnica

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 17

a

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir.mj. 18 -OŠ"Dragan Jovanović" II

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 18

a

Zaključak o određivanju op. predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir.mj. broj 19-Centar kulture "N.Rakočević" II

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 19

 

Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir. mjesto broj 20 - Babića polje

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 20


Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu bir.odbora za bir.mjesto broj 21 - Ravni i J. potok

-Zaključak o određivanju opunomoćenog predstavnika u proš.sastavu biračkog odbora bir.mjesto broj 21

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2020 Bild studio