+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

ODLUKA ŽIRIJA – Konkurs za idejno rješenje UP 73 Izmjene i dopune DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

01 July 2020

Konkursni žiri je sagledao tri prispjela rada, dostavljna na arhivi Opštine Mojkovac do 29.05.2020.godine.

Žiri i izvjestioci su jednoglasnom odlukom konstatovali  da su svi dostavljeni radovi zadovoljili propisane uslove u dijelu sadržaja konkursnog rada, kao i načina tehničko – oblikovne obrade konkursnog rada.

Formirana je konačna rang lista sa preraspodjelom nagrada  i otkupa na sljedeći način:

Druga  nagrada - rad pod sifrom PODA  950.

  • nagrada u iznosu od 8.000,00 €

Druga  nagrada - rad pod sifrom O.M.O.T.

  • nagrada u iznosu od 8.000,00 €

Treća  nagrada - rad pod sifrom ESTOCOLMO.

  • nagrada u iznosu od 6.000,00 €

 Preuzmite:

- Odluka žirija

- Završni izvještaj

- Izvještaj sa otvoranja koverti sa oznakom “AUTOR”

Pročitaj više

Ministarstvo sporta i mladih-Odluka o sufinansiranju članarina za djecu koja se bave sportskim aktivnostima

05 June 2020

Ministarstvo sporta i mladih objavilo Odluku o sufinansiranju članarina za djecu koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova. Sportski klubovi u okviru kojih će se sufinasirati članarina izabraće se putem javnog poziva, shodno članu 85. Zakona o sportu, koji će biti raspisan u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Navedena Odluka je objavljena na sajtu Ministarstva sporta i mladih,
http://www.ms.gov.me/biblioteka/odluke

Odluka- sufinasniranje članarina

Pročitaj više

JAVNI POZIV MINISTARSTVA SPORTA ZA ANGAŽOVANJE LICA

02 June 2020

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Mojkovcu

Detalje konkursa, uslove i rokove, možete preuzeti klikom na link:

JAVNI POZIV MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH
http://www.ms.gov.me/vijesti/224803/Javni-poziv-za-angazovanje-lica-za-obavljanje-administrativno-tehnickih-poslova-potrebnih-za-redovno-funkcionisanje-omladinskog.html

Konkurs prenosimao:

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje

JAVNI POZIV
za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Mojkovcu

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:

- svakodnevni rad u omladinskom servisu;
- rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;
- poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;
- sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.

Pravo učešća na javnom pozivu ima lice, koje ima:
- crnogorsko državljanstvo;
- prebivalište u Crnoj Gori;
- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;
- ne više od 30 godina života.

Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o prebivalištu;
- dokaz o završenom nivou obrazovanja i
- biografiju, koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.

Sa licem koje ispunjava uslove javnog poziva obavlja se usmeni intervju, na osnovu kojeg se vrši odabir lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

Nakon sprovedenog intervjua sa licem za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom slanjem na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 11.06.2020.godine.

Prijavu na javni poziv možete preuzeti ovdje.

Pročitaj više

JAVNI POZIV-davanje u zakup zemljišta-Biznis zona-Polja Mojkovac

25 May 2020

Opština Mojkovac, upućuje
JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

Detalje Javog poziva, olakšice, kriterijume, informacije o potrebnoj dokumentaciji i  načinu konkurisanja preuzmite klikom na link:

JAVNI POZIV o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac-biznis zona

ROK za podnošenje prijava na konkurs: 02.06.2020. do 12h.

OPŠTINA MOJKOVAC

Pročitaj više

Obavještenje-XIII sjednica SO 19.05.2020.

14 May 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se XIII sjednica SO prethodno zakazana za 23.03.2020. godine a odložena zbog pandemije korona virusa, održati dana 19.05.2020. godine u Sali Centra za kulturu sa početkom u 10h.
Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

Pročitaj više

Nova mjera-Program za razvoj poljoprivrede

09 April 2020

Opština Mojkovac u cilju ublažavanja ekonomskih posledica usled pandemije koronavirusa kreirala je novu mjeru u okviru Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2020 godinu. 

Pročitaj više

Obavještenje-odložena XIII sjednica SO

18 March 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se sjednica SO zakazana za 23.03.2020. godine odlaže do daljnjeg.
O novom terminu sjednice SO blagovremeno će biti dato obavještenje.

Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

 

Pročitaj više

Obavještenja Parlamentarni 2016

Obavještenje OIK Mojkovac

13.10.2016.


novo

OIK Mojkovac obavještava biračke odbora da če se predaja izbornog materijala biračkim odborima izvršiti dana  13.10.2016. godine (četvrtak) u prostorijama OIK Mojkovac (zgrada Bojne njive Trg Lj. Bakoča) prema rasporedu navedenom u obavještenju - preuzmi obavještenje.

 

RASPORED  PRIMOPREDAJE IZBORNOG MATERIJALA

 


Broj BM

Naziv BM

Termin primopredaje

Br.1

MOJKOVAC I

16,30

Br.2

MOJKOVAC II

16,45

Br.3

AŠTITARICA 

14,00

Br.4

PODBIŠĆE

18,00

Br.5

DONJA POLJA

17,30

Br.6

URŠEVINA

16,00

Br.7

STEVANOVAC

16,15

Br.8

JAKOVIĆI

12,00

Br.9

SLATINA

13,00

Br.10

GOSTILOVINA

13,15

Br.11

CRVENA LOKVA

13,45

Br.12

GOJAKOVIĆI

12,45

Br.13

BISTRICA

15,00

Br.14

DOBRILOVINA

12,30

Br.15

ŽARI

15,30

Br.16

LEPENAC

14,30

Br.17

BRSKOVO

15,15

Br.18

MOJKOVAC III

17,15

Br.19

MOJKOVAC IV

17,00

Br.20

GORNJA POLJA

19,30

Br.21

BOJNA NJIVA

14,45

___________________________________________________


Obavještenje OIK Mojkovac

05.10.2016.

 

OIK Mojkovac obavještava članove biračkih odbora koji nijesu bili u mogućnosti da prisustvuju obukama koje su se održale dana 03.10., 04.10. i 05.10.2016. da obuci mogu prisustvovati 06.10.2016. - preuzmi obavještenje.

 

 

Obavještenje OIK Mojkovac

02.10.2016.

 

OIK Mojkovac obavještava da će se edukacija o procedurama za rad biračkih odbora održati po sledećem rasporedu: PREUZMITE FAJL

 

 

 

RASPORED  EDUKACIJE (OBUKE) O PREOCEDURAMA ZA RAD BIRAČKIH ODBORA

 


Broj BM

Naziv BM

Datum obuke

Period obuke

Prostorije

Br.1

MOJKOVAC I

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.2

MOJKOVAC II

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.3

AŠTITARICA 

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.4

PODBIŠĆE

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.5

DONJA POLJA

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.6

URŠEVINA

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.7

STEVANOVAC

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.8

JAKOVIĆI

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.9

SLATINA

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.10

GOSTILOVINA

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.11

CRVENA LOKVA

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.12

GOJAKOVIĆI

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.13

BISTRICA

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.14

DOBRILOVINA

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.15

ŽARI

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.16

LEPENAC

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.17

BRSKOVO

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.18

MOJKOVAC III

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.19

MOJKOVAC IV

06.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.20

GORNJA POLJA

06.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.21

BOJNA NJIVA

06.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2020 Bild studio