Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

JAVNI OGLAS-POPIS STANOVNIŠTVA

22 September 2023

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova(„Sl. list Crne Gore“, br.140/22) Popisna komisija u Opštini Mojkovac, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine.

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU ZA UČESNIKE/CE - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA LIKOVNOM SALONU "SALON UMJETNOSTI SJEVERNE REGIJE"

18 September 2023

Poštovani umjetnici i umjetnice, 

Predstavljamo vam "12. Mojkovački likovni salon - Salon umjetnosti sjeverne regije," jedinstven događaj koji slavi raznolikost likovne i multimedijalne umjetnosti na sjeveru Crne Gore. Ovaj salon predstavlja priliku da zajedno istražimo kreativni izraz umjetnika koji žive i stvaraju u ovoj regiji, kao i da pružimo podršku mladim talentima.

Salon će se održati u Galeriji Centra za kulturu Mojkovac od 4. novembra do 4. decembra 2023. godine i donijeće svježu inspiraciju i umjetničku raznolikost našem regionu. Naš cilj je da promovišemo umjetnost, podržimo umjetnike i nagradimo izvanredna umjetnička djela.

Pozivamo sve akademske umjetnike iz sjeverne regije Crne Gore, kao i studente umjetničkih akademija i fakulteta, da se prijave za učešće u Salonu.

Nagradni fond iznosi 2.200,00 eura i obuhvata prestižne nagrade kao što su Nagrada Salona (Grand Prix), Specijalna nagrada I i Specijalna nagrada II. Odluku o nagradama donosi stručni žiri sačinjen od iskusnih umjetnika, kustosa i galerista.

Sve informacije o prijavama, tehničkim zahtjevima i rokovima možete pronaći u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu. Molimo vas da pratite uputstva za prijavu i dostavu radova.

Očekujemo da ćete se pridružiti ovom značajnom kulturnom događaju za sjever Crne Gore.

Vaša kreativnost i umjetnost su ključni za uspjeh Salona i radujemo se vašem prisustvu.

Za sva dodatna pitanja i informacije, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona: 067 600 728.

S poštovanjem,

Mladen Blažević, mr slikarstva i organizator Salona

Projekat sprovodi Opština Mojkovac u partnerstvu sa JU Centar za kulturu Mojkovac. Program je sufinansiran od strane Ministarstva kulture i medija kroz program “Razvoj kulture na sjeveru”.

Tekst javnog poziva - preuzmite ovdje

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

14 September 2023

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 22.09.2023. godine u 11 časova u prostorijama OPštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 26.09.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu -preuzmite ovdje

shadow

Izvještaj sa javne rasprave Nacrta odluke o izmjenama odluke o Budžetu

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU
OPŠTINE MOJKOVAC

Pročitaj više

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

23 August 2023

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. List CG – opštinski propisi“, br. 2/20) a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2023. godini broj 01-018/23-914 od 12.04.2023. godine i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku ženskom preduzetništvu za 2023. godinu broj: 01-018/23-884 od 10.04.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu d o n o s i

Odluku

O raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE

16 August 2023

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj, na osnovu Odluke o budžetu Opštine Mojkovac  za 2023. godinu (''Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, br. 62/22) i Programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području Opštine Mojkovac za 2023. godinu (br.01-307/23-979 od 18.04.2023.godine), r a s p i s u j e 

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu koka nosilja

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu košnica sa rojevima

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu priplodnih koza

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

 JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava podrške za dodjelu priplodnih ovnova

Tekst javnog poziva - preuzmite OVDJE

 

OBAVJEŠTENJE:

Zbog velikog interesovanja rok za podnošenje prijava će se produžiti do 08.09.2023.godine do 15:00h

 

 

Pročitaj više

XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

31 July 2023

Sjednica će se održati dana 4. avgusta 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

 
D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće,

4. Predlog Odluke o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

6. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac,

7. Predlog Programa uređenja prostora opštine Mojkovac za 2023. godinu,

8. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,

9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac,

10. Predlog Odluke o pristupanju izradi predloga Poslovnika Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika,

11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu,

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2023. godinu,

13. Odbornička pitanja.

Pročitaj više

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

26 July 2023

Na osnovu člana 13 stav 3 Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list CG“ – opštinski propisi broj 8/2), Konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2022/2023. godinu broj 05-609/23-177 od 21.06.2023. godine i Rang liste prijavljenih kandidata broj: 05-609/23-232 od 17.07.2023. godine, Komisija za dodjelu stipendija,  d o n o s i

Odluku o

dodjeli stipendija

 

Dodjeljuju se stipendije za školsku 2022/2023. godinu sljedećim studentima:

Koji studiraju u Crnoj Gori:

Anđela Đurišić (9.38) - Fakultet za turizam i hotelijerstvo;

Katarina Kosović (9.37) – Filozofski fakultet;

Miloš Sošić (9.29) - Elektrotehnički fakultet;

Duško Zejak (9.28) - Biotehnički fakultet;

Tamara Dedejić (9.17) – Farmacija;

Luka Radović (8.80) - Pravni fakultet;

Slavko Sošić (8.77) – Prirodno matematički fakultet ;

Sanja Laketić (8.73) - Filozofski fakultet;

Bojan Kruščić (8.52) – Mašinski fakultet;

Studenti deficitarnih zanimanja:

Sara Medojević (9.70) – Matematika;

Anja Bogavac (9.50) - Medicinski fakultet;

Milica Sošić (8.67) - Medicinski fakultet;

Maša Vujičić (8.05) - Arhitektura:;

Anica Smolović (7.75) - Medicinski fakultet;

Luka Šćepanović (7.47) -  Geodezija.

Koji studiraju u inostranstvu:

Danilo Tomović (9.31)


Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

Pročitaj više

POTPISANI UGOVORI SA NVO IZ KLASTERA ,,TARA” U OKVIRU ReLOaD2 PROGRAMA

24 July 2023

Saradnja nevladinog sektora i lokalnih samouprava garant napretka zajednice

 Potpisani ugovori sa NVO iz klastera ̦̦,,Tara” u okviru ReLOaD2 programa

IMG 20230724 113742 153

      Od otvaranja novih turističkih atrakcija, preko revitalizacije starih zanata, pa do kreiranja digitalne platforme za umjetničke radove – devet nevladinih organizacija iz Kolašina, Mojkovca i Pljevalja, dobilo je podršku za inovativne projekte koje će sprovoditi u narednim mjesecima. Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 98,000 eura potpisani su danas u Mojkovcu, čime počinju njihove aktivnosti u okviru ReLOaD2 inicijative, koju finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

,,Možemo da stvaramo lokalnu zajednicu po mjeri građana i građanki i ove nevladine organizacije to svojim inovativnim projektima dokazuju”, kazala je v.d. stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Otvarajući ceremoniju potpisivanja, posebno je istakla važnost međuopštinske saradnje: ,,Kroz ReLOaD smo već naučili da samo jačanjem partnerstva lokalne samouprave i nevladinog sektora možemo osigurati participativnu demokratiju, što će ubrzati proces integracije u EU. Sada smo se uvjerili u rezultate još jedne značajne i plodonosne saradnje – saradnje između opština koje su se udružile u klaster kako bi razmijenile najbolje prakse i iskustva.”

Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić izrazio je zadovoljstvo što počinje realizacija projekata koji doprinose ukupnom razvoju zajednice i daju odgovor na potrebe građana, i to baš svečanim potpisivanjem u Mojkovcu. “Premda je nedostatak novca najčešći izazov s kojim se suočavaju nevladine organizacije u malim opštinama, značajnije od finansijskih grantova koje NVO dobijaju jeste razvoj kapaciteta i sticanje iskustva za implementaciju kompleksnih projekata”, poručio je Delić u ime opštine domaćina.

Ceremoniji su pristustvovali i predstavnici drugih opština klastera ,,Tara”. Potpredsjednik opštine Kolašin Miodrag Bulatović podvukao je da ovakva saradnja međunarodnih institucija, lokalnih zajednica i civilnog sektora jača povjerenje i poboljšava kvalitet života građana. Šef kabineta predsjednika opštine Pljevlja Vujo Grbović osvrnuo se na položaj mladih u opštinama na sjeveru zemlje i posebno istakao značaj ovakvih programa za poboljšanje njihovog ekonomskog statusa. 

Konkursima su prethodile javne rasprave u svim opštinama kako bi se utvrdili prioriteti, što osigurava da su izabrani projekti odraz lokalnih potreba i autentičan trud zajednice da se

izazovi riješe. Nakon javnog konkursa koji je bio otvoren od 28. aprila do 31. maja, komisija je rangirala najbolje ideje u skladu s ciljevima lokalnog razvoja. Odabrani su sljedeći projekti:

 

NVO Viva Vita povećava broj biljnih vrsta na teritoriji opštine Pljevlja kroz finalizaciju botaničke baste i fokusira se na proglašenje Gradskog parka spomenikom prirode.

NVO Natura organizovaće aktivnosti kao što su nordijsko skijanje, pješačenje, hodanje na krpljama, jahanje, posmatranje životinja i biciklizam i tako promovisati potencijale Sinjajevine.

NVO Felis Lynx rekonstruiše i adaptira sportsko penjalište u Kolašinu, kako bi lokacija bila u potpunosti bezbjedna i prilagođena početnicima, a zatim i organizuje treninge za lokalno stanovništvo i turiste.

Lovačko društvo Pljevlja razbija predrasude o lovcima i ukazuje na njihov rad u domenu zaštite divljači i njihove životne sredine formiranjem edukativnog centra.

Udruženje za kreativno djelovanje mladih Vesna radi na povećanju znanja mladih ljudi o starim i vrijednim zanatima, a istovremeno poboljšava i kulturnu ponudu Mojkovca.

NVO Legalis novim projektom edukuje mlade u oblasti biznisa i digitalnog marketinga, što će doprinijeti osnaživanju mladih iz Pljevalja za pokretanje preduzetničkih ideja.

Udruženje građana Polja jača kapacitete seoskih domaćinstava koja pružaju usluge smještaja i promoviše turističke atrakcije u njihovoj blizini.

NVO Lastavica organizuje koncerate, performanse, izložbe, kreiranje murala, kao i lansiranje digitalne platforme s radovima mladih umjetnika-ca, što će ojačati vidljivost rada kreativnih stvaralaca iz Pljevalja.

NVO Čarobni prsti planira niz aktivnosti koje podrazumijevaju prikupljanje reciklabilnog materijala od kojeg će se praviti edukativne igre za najmlađe građane Pljevalja.

Podsjetimo, u opštinama Kolašin, Mojkovac i Pljevlja se u okviru ReLOaD2 projekta već sprovodi 11 projekata u vrijednosti od 100.000 eura. ReLOaD2, nastavak regionalnog projekta koji je već donio korist za više od 5000 građana širom Crne Gore, radi na omogućavanju bolje saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, uspostavljanju konkretnih partnerstava i primjeni projektno orijentisanog pristupa dodjeli sredstava NVO.

Pročitaj više

Objave za javnost

МОЈКОВАЦ У НОВИНСКИМ НАСЛОВИМА

 

ОБЈАВЕ

 

 

   

01.06.2022.
Потписани уговори са НВО из Мојковца, Колашина и Пљеваља у оквиру ReLOaD2 програма

 
PV COLLECTIVE 1  20220601 101627  20220601 101322 20220601 101427  20220601 101627  

Уговори у вриједности од 45.000 еура за пројекте невладиних организација из кластера Тара који чине општине Пљевља, Мојковац и Колашин потписани су данас, чиме званично почињу њихове активности у оквиру ReLOaD2 иницијативе.

Након јавног конкурса који је био отворен од 22. фебруара до 23. марта ове године, комисија је одабрала пет најбољих идеја, у складу с циљевима Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану – ReLOaD2, који финансира Европска унија, а спроводи УНДП у сарадњи с петнаест општина у Црној Гори:

‘Удружени-оснажени’ невладине организације Удружење економиста Мојковац подразумијева обуке о пословним компетенцијама из различитих области, како би послодавци у Мојковцу сазнали како могу унаприједити пословање, а незапослени добили вјештине које ће им помоћи да пронађу запослење.

'Млади као чувари културног насљеђа Мојковца' , пројекат Удружења за креативно дјеловање младих Весна валоризује културну понуду у Мојковцу истовремено чувајући традицију и обичаје руралних крајева.

НВО Чаробни прсти кроз пројекат 'Умјетнички активизам за одрживе заједнице' подиже свијест грађана Пљеваља о личној одговорности у очувању околине, а нарочито младих грађана кроз акције рециклирања отпада у нове предмете умјетничке и употребне вриједности.

‘Развој пчеларства на руралном подручју општине Колашин’ који спроводи колашинско Удружење пчелара настоји да подстакне што већи број младих људи да се бави пчеларством представљајући им могућности зараде од пчеларства у својој општини.

НВУ Живио живот – Вива Вита, чији ће пројекат ‘Љековито биље – Моја шанса’ користити потенцијал Пљеваља за одрживу експлоатацију љековитог биља, оспособиће незапослене грађанке Пљеваља да покрену своје бизнисе на бази комерцијалног коришћења љекобиља.

Након свечаног потписивања уговора у просторијама Општине Пљевља, ReLOaD2 пројектни тим (Џенана Шћекић, Тамара Чиргић и Зерина Ћатовић) одржао је радионицу с детаљним упутствима за имплементацију пројеката.

 У име Општине Мојковац присуствовале су Бојана Ровчанин и Марија Вујичић.

ReLOaD2, наставак регионалног пројекта који је већ донио корист за више од 5000 грађана широм Црне Горе, ради на омогућавању боље сарадње локалних самоуправа и невладиних организација, успостављању конкретних партнерстава и примјени пројектно оријентисаног приступа додјели средстава НВО. ReLOaD2 такође подстиче учешће младих, подржава спровођење омладинских иницијатива и настоји да унаприједи економски положај младих на Западном Балкану.

Остале кластере ReLOaD2 програма чине:

Coastal Mates– општине Будва, Херцег Нови, Котор и Тиват,

Заједно за сјевер – општине Андријевица и Беране,

Заједно Никшић и Плужине – општине Никшић и Плужине,

Средишњи регион – Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, општина у оквиру Главног града Подгорица – Голубовци и Општина Даниловград. 

 
   

05.04.2022.
Predstavljen projekat za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu  

 
4photo 2022 04 05 13 23 02  1photo 2022 04 05 13 23 0  3photo 2022 04 05 13 23 02 2    

Konferencija povodom predstavljanja projekta “Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta” održana je danas u Mojkovcu.

Ovaj projekat ima za cilj da obezbijedi podršku poslodavcima u dvije partnerske opštine za obuku na radnom mjestu i kreiranje novih radnih mjesta kroz grant šeme, podstakne unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih odraslih lica za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost u Kolašinu i Mojkovcu, kao i da promoviše aktivne mjere tržišta rada i podstakne bolju saradnju sa privatnim privrednim subjektima kroz prenos naučenih lekcija i dalji razvoj politike zapošljavanja.

Govoreći o važnosti projekta, predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić naglasio je, da je projekat izuzetno značajan za Opštinu Mojkovac jer predstavlja jedan dio odgovora na možda i najveci izazov sa kojim se kao lokalna uprava susreću , a to je kako podstaći otvaranje održivih radnih mjesta .

„Vaš trud da održite svoje biznise u vremenu u kom je vaše poslovanje dodatno otežano i pandemijom i globalnim tokovima koji utiču na našu ekonomiju , jako nam je značajan a interesovanje koje ste iskazali današnjim prisustvom ukazuje da ćemo, vjerujući u partnerski odnos, zajednički nastaviti da unapređujemo našu lokalnu zajednicu u cjelini“, rekao je Delić okupljenima.

Ovaj događaj bio je i prilika da se pored Projekta, predstavi i Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu koji je objavljen 01. aprila 2022. godine i trajaće do 15. aprila (do 14h).

Savjetnica za razvoj, implementaciju, i izvještavanje projekata, Milica Ristić navela je da je implementacija projekta započela u novembru mjesecu 2021. godine i da se sada ulazi u realizaciju glavnih aktivnosti. Za poslodavce sa teritorije opštine Mojkovac kroz projekat je obezbijeđeno 100.000,00 €. Nakon ovog poziva biće raspisan i javni poziv za nezaposlena lica sa evidencije ZZZCG (filijala Mojkovac) sa kojma će poslodavci koji dobiju bespovratna sredstva sklopiti ugovore.Ona je pojasnila uslove Poziva i kriterijume prihvatljivosti za poslodavce koji su registrovani u Mojkovcu ili koji poslovnu djelatnost obavljaju na teritoriji te opštine.     

 
   
 28.03.2022.
Делић: Локална самоуправа ће интезивирати сарадњу са ски-центром „Жарски“
 
Бјеласица 2                            Бјеласица                               Бјеласица 1  

На иницијативу руководиоца канцаларије ски-центра „Жарски“ који је у склопу Скијалишта Црне Горе, Љубомира Вукадиновића, предсједник Општине Мојковац Веско Делић са својим сарадницима, потпредсједником Општине Иваном Ашанином и шефом кабинета Александром Мрдаком, посјетио је локалитет будућег ски-центра „Жарски“.
Нова локална самоуправа увјерила се у туристички потенцијал који има прије свега планина Бјеласица, а самим тим и Мојковац.
Они су обишли планинске врхове Ивково поље, Турјак, гдје су сагледали могућност спајања скијалишта Цмиљача са Жарксим, што је актуелно за развој ски центра.
Жичара на Турјак повезала би  „Жарски“ и „Цмиљачу“ , што би за крајњи циљ имало да се комплетира  цјелина као што је случај са колашинским скијалиштима 1600 и 1450 које су спојене жичаром К7.
„На тај начин отворили бисмо велики број ски стаза, односно добили бисмо преко 25 километара стазе“, казао је Вукадиновић.
Посјета је настављена у правцу Жарске косе и Бјелогривца гдје је осмотрена околина.
„Морамо размишљати и у правцу повезивања Врагодоа преко Сватовског гробља у правцу Троглаве и скијалишта 1600 Колашин. Направило би се најбоље скијалиште не само у региону, него и у Европи зато што је Бјеласица упадна планина, има велики број сунчаних дана и да има одређене задовољајуће висинске разлике“, истиче Вукадиновић.
Он је подсјетио да је захваљујући скијашком клубу Бјелогривац који је свих година реализовао програм Школе скијања у Колашину, радио на идеји о ски центру на територији општине Мојковац.
 „Сматрам да клуб мора бити у саставу ски центра Жарски јер ће кроз школу и такмичења наставити да развија скијашки спорт у Мојковцу“, истиче он.
Делић је казао да ће локална самоуправа интезивирати сарадњу са ски-центром „Жарски“, јер је то пројекат од кога ће сви имати користи.
„Када све ово буде умрежено и када буде завршено биће ово велики пројекат. Он ће донијети много и Мојковцу и уопште сјеверу. Црна Гора се полако претвара у зимски центар на Балкану и радује ме што ће Мојковчани имати вишеструку корист од тога“, истакао је Делић.

Чланак објављен у дневном листу "Вијести"
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/597152/delic-inteziviracemo-saradnju-sa-ski-centrom-zarski-koji-ce-donijeti-mnogo-mojkovcu-i-sjeveru-uopste

 
   
04.03.2022.
Делић за „Вијести“: Разбацивања новца грађана више неће бити
 
Веско Делић 4.3.22  

Уговори о привременим и повременим пословима раскинути су са 15 ангажованих у мојковачкој локалној управи.

Како је “Вијестима” казао предсједник Општине Веско Делић, дио тих уговора односио се на ангажовање “подршке у контроли спровођења заштите становништва од заразних болести, то јест ковид редара”. Други дио уговора, каже он, односио се на Рециклажни центар, који још не функционише.

”Јако је битно да појасним да није било потребе за даљим ангажавањем радника на тим позицијама, нарочито у Рециклажном центру. Тај центар је још нефункционалан и не постоје радна мјеста која су ‘запослени’ наводно покривали”, тврди предсједник Општине Мојковац.

Он је навео да је мали број преосталих уговора о привременим и повремним пословима у мојковачкој локалној управи. Ријеч је, објашњава, о угворима са онима “који редовно обављају своје радне задатке и који својим радом доприносе квалитетнијем функционисању локалне самоуправе”.

”Као што сам више пута до сада рекао, циљ нове локалне власти је да се што више унаприједи и побољша квалитет функционисања локалне самоуправе. Желимо да покажемо добру праксу и рационални однос према димензионирању локалне администрације како би стање било одрживо. Не смијемо и нећемо дозволити беспотребно и непродуктивно бацање новца грађана. Међутим, с друге стране, раскинућемо са лошом и погубном праксом нагомилавања радника у локалној администрацији, јер само јака и функционална општина гарант је ефикасног задовољења потреба локалног становништва”, објашњава Делић.

Према његовим ријечима, за сада у локалној администрацији нема дефицитарног кадра. Међутим, објашњава Делић, “кад крене реализација зацртаних пројеката, уколико буде потребно, размишљаће се о ангажовању стручних људи”.

Он суграђанима обећава “квалитетније услуге општинске управе и већу одговорност, транспарентност и ефикасност”.

У мојковачкој локалној самопуправи је 107 запослених, а за њихове бруто зарде ове године планирано је да буде потрошено скоро 940.000 еура. Према одлуци о буџету за 2022. годину, за уговоре о дјелу планирано је 13.200 еура.

 
   
22.02.2022.
Делић: Манифестацијом “Црна Гора у ритму Европе“ млади ће на најбољи начин представити Мојковац
 
Delic lijevo i Makevic desno          Potpisivanje 3 640x481  

Представници манифестације „Црна Гора у ритму Европе“ и Општине Мојковац потписивањем новог уговора наставили су заједничку сарадњу, којом се омогућава дјеци из мојковачких основних и средњих школа и младима да учествују на престижном музичком такмичењу.

Предсједник Веско Делић угостио је директора програма Давида Макевића и истакао да је са задовољством прихватио партнерство у овом пројекту.

„Ово је само један у низу пројеката који за циљ имају обогаћивање културног и забавног живота младих у нашој општини. Увјерен сам да ће кроз овај вид музичке манифестације наши млади имати могућност да се упознају са различитим културама и усавршавају музичке вјештине“, казао је Делић.

Он је истакао да ће овај пројекат пружити шансу младима од 12 до 21 године да покажу свој таленат али и да на најбољи начин представе Мојковац.

Директор програма Давид Макевић истакао је, да је са данашњим даном Општина Мојковац петнаеста општина која се укључује у пројекат „Црна Гора у ритму Европе“.

„Драго ми је што се и овога пута пројекат препознао у мојковачкој локалној самоуправи и што нови људи на челу ове Општине имају могућност да подрже овакве ствари. Наш циљ је да подстичемо и развијамо младе таленте и да имамо добру комуникацију са локалним самоуправама“, рекао је Макевић.

Он је подсјетио да је пројекат „Црна Гора у ритму Европе“ један од водећих у региону.

„Ми се реализујемо и БиХ, Србији, Црној Гори и у другим земљама Европе које за циљ имају препознавање младих талената“. Од почетка имамо добру сарадњу са црногорским локалним самоуправама. Овом приликом позивам све заинтересоване да се прикључе. Такође, напомињем да ће једна од амбасада Европе, Израела или Аустралије бити додијељена самој локалној самоуправи Мојковац“, закључио је Макевић.

Подсјећања ради пројекат „Црна Гора у ритму Европе“ реализује се од 2016. године у Црној Гори.

Аудиција ће се одржати у сриједу, 2.3.2022. године у Центру за културу „Ненад Ракочевић“ – Мојковац, са почетком у 19 часова.

Право учешћа имају пјевачи и плесачи ид 12 до 21 године.

Начин пријаве:

За пјевање је неопходно послати свој видео извођења пјесме до једног минута. За плес послати име, презиме и град на Инстаграм страници @ritamevrope или путем вајбера на +381606555013.

 
   
11.02.2022.
Делић: Рудник ће дати нови живот Мојковцу
 
Веско Делић фото  

Нова радна мјеста су услов да млади остану у Мојковцу, а нови рудник цинка, олова и бакра ће дати нови живот граду, казао је предсједник те Општине Веско Делић, у емисији "Линк" на Радију Црне Горе.

Он је разговарао са једним од власника компаније  Tara Resources која намјерава да покрене нови рудник у Мојковцу и упознао се са њховом визијом развоја рудника.
"Надам се да ћемо за годину и по до двије, поново отворити рудник у Мојковцу. Чекају се просторни планови Владе, па је сада терет на Влади на не на компанији", рекао је Делић.
Како је казао, није тачно да је отварање рудника у супротности са развојем туризма и изградњом скијалишта Жарски.
"Са скијалишта Жарски, од дијела Бјеласице, се не може видјети површински коп рудника", нагласио је Делић. "Количина новца од рудника који ће се улити у Мојковац је вишеструко значајнија него само скијалиште, али једно без другога не би ваљало да иде. Волио бих да нађемо неки баланс", рекао је Делић.
Када је ријеч о пројекту скијалишта Жарски, он је у поодмаклој фази. "Путеви су доста изграђени, а на самом скијалишту су урађена већина стубова потребних за жичару", рекао је Делић и додао да ће тешко сви радови бити завршени до краја године. Мојковац има туристичког потенцијала, али, како је рекао, недостају хотели који ће да подигну ниво угоститељства.

 Линк: http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/351462/rudnik-ce-dati-novi-zivot-mojkovcu.html

 

 

 

 

 

 

 

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2023 Bild studio