+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

JAVNI POZIV-davanje u zakup zemljišta-Biznis zona-Polja Mojkovac

25 May 2020

Opština Mojkovac, upućuje
JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

Detalje Javog poziva, olakšice, kriterijume, informacije o potrebnoj dokumentaciji i  načinu konkurisanja preuzmite klikom na link:

JAVNI POZIV o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac-biznis zona

ROK za podnošenje prijava na konkurs: 02.06.2020. do 12h.

OPŠTINA MOJKOVAC

Pročitaj više

Obavještenje-XIII sjednica SO 19.05.2020.

14 May 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se XIII sjednica SO prethodno zakazana za 23.03.2020. godine a odložena zbog pandemije korona virusa, održati dana 19.05.2020. godine u Sali Centra za kulturu sa početkom u 10h.
Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

Pročitaj više

Nova mjera-Program za razvoj poljoprivrede

09 April 2020

Opština Mojkovac u cilju ublažavanja ekonomskih posledica usled pandemije koronavirusa kreirala je novu mjeru u okviru Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2020 godinu. 

Pročitaj više

Obavještenje-odložena XIII sjednica SO

18 March 2020

Obavještavaju se odbornici SO Mojkovac da se sjednica SO zakazana za 23.03.2020. godine odlaže do daljnjeg.
O novom terminu sjednice SO blagovremeno će biti dato obavještenje.

Preuzmite obavještenje
Preuzmite materijale

 

Pročitaj više

Konkurs za idejno rješenje UP 73 Izmjena DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

17 March 2020

ODLUKOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA Odluke o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
Konkurs traje  od 12.03.2020. godine do 29.05.2020. godine

Pročitaj više

Rang lista stipendija za školsku 2019/2020

06 March 2020

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Mojkovac na osnovu člana 4 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 42/06) i Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu, utvrdila je

RANG LISTU
za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu

Preuzmite rang listu 2019/2020. klikom na link RANG LISTA.

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom rang listom mogu podnijeti pismeni prigvor predsjedniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 06.03.2020.godine.

Pročitaj više

Javna rasprava Nacrt Odluke o načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO

25 February 2020

Zaključkom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-296od 25.02.2020. godine stavljen je na javnu raspravu 

NACRT ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA

TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVAC

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 10 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćeni svi zainteresovani subjekti.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave najkasnije do 06.03.2020.

Tekst Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSATURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVAC

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

RIA-
ODLUKE O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSATURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE MOJKOVACSEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

Pročitaj više

Otvaranje turističke kapije na Tari

Ministar turizma u Vladi Crne Gore Predrag Nenezić razgovarao je juče u Mojkovcu sa predsjednikom opštine Miladinom Mitrovićem o aktuelnom turističkom trenutku i razvojnim planovima te opštine. On je ocijenio da je Mojkovac na prekretnici i naglasio da je izuzetno važno što se pitanju razvoja prilazi na vrlo promišljen način.

 

Ministar turizma u Vladi Crne Gore Predrag Nenezić razgovarao je juče u Mojkovcu sa predsjednikom opštine Miladinom Mitrovićem o aktuelnom turističkom trenutku i razvojnim planovima te opštine. On je ocijenio da je Mojkovac na prekretnici i naglasio da je izuzetno važno što se pitanju razvoja prilazi na vrlo promišljen način.

- Mojkovac je u završnoj fazi usvajanja Prostorno urbanističkog plana. To je veoma značajno, jer neće biti napravljene neke greške koje su pojedine opštine bez tog dokumenta napravile, rekao je Nenezić. On je zaključio da je Mojkovac sada u prelaznoj fazi u kojoj je jako važno da definiše viziju razvoja, da stvori solidnu plansku dokumentaciju i infrastrukturu i krene u realizaciju planova.

Nenezić je zadovoljan što su prioritetni razvoj turizma i poljoprivrede i, u manjem obimu, industrije, što možemo nazvati postindustrijskim razvojem ovog grada.

-Prostorni plan posebne namjene područja Bjelasice i Komova predviđa značajan dio Bjelasice za kvalitetne kapacitete za zimski sportsko-rekreativni turizam, ali i za razvoj ljetnjeg turizma. Izuzetne potencijale imaju i druga područja opštine. Mojkovac je jedna od najvažnijih kapija turizma Crne Gore koju treba otvoriti, grad koji ima dva nacionalna parka, odakle se ide i prema moru, kazao je Nenezić. On je dodao da ga posebno raduje što će Mojkovac, završetkom sanacije jalovišta, dobiti 18 hektara prostora koji će, najvjerovatnije, biti turistička, sportsko-rekreativna zona. Nenezić je ocijenio kao veoma mudro opredjeljenje opštine da se razmišlja čak i o formiranju parkova prirode. On je pohvalio aktivnosti prije dvije godine osnovane turističke organizacije.

 

predragnenezic


Ski-centar


- Podržavam opredjeljenje opštine Mojkovac o realizaciji ideje korišćenja Bjelasice za izgradnju ski-centra. Država ga, naravno, neće graditi, ali će stvoriti sve preduslove i sa opštinom i potrebnu infrastrukturu. Nakon usvajanja Prostornog plana područja Bjelasice i Komova, predstoji nam animiranje ozbiljnih investitora, rekao je ministar Predrag Nenezić.

Mitrović očekuje konkretnu podršku


- Podrška ministra Nenezića našim razvojnim planovima je ohrabrujuća, jer od industrijskog treba da postanemo turistički grad, što neće biti lako i svaka pomoć je dragocjena. Očekujemo konkretnu podršku i za izgradnju zgrade turističke organizacije i realizaciju naše ideje za proglašavanje nekih područja za parkove prirode. Ministar je obećao i da će pomoći i na popravljanju saradnje na liniji opština - nacionalni parkovi u obostranom interesu . Ta saradnja do sada baš nije išla u prilog nama, rekao je predsjednik opštine Mojkovac Miladin Mitrović.

 

Izvor: Pobjeda

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2020 Bild studio