+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

Odluka o raspodjeli sredstava sportskim klubovima za 2019. godinu

20 January 2020

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja po Javnom konkursu za sufinansiranje rada sportskih klubova za 2019. broj 07/1025 na predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima br.07-27 od 17.01.2020. godine, donio je 

 ODLUKU

o raspodjeli sredstava sportskim klubovima  za 2019. godinu.
shadowshadow

Pročitaj više

Poklon paketići za djecu rođenu u 2019. godini

25 December 2019
Opština Mojkovac shodno Odluci o dječjoj i socijalnoj zaštiti ove godine obezbijedila je poklon pakete za svu djecu rođenu u 2019. godini čiji jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Mojkovac.
Obavještavamo roditelje djece rođene u 2019. godini da će se uručivanje poklon paketa za novorođenu djecu održati u petak, 27.12.2019. godine sa početkom u 11:00 h,  u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac!
 
Dobrodošli ! 
Pročitaj više

XII sjednica SO Mojkovac

16 December 2019

XII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.12.2019. godine (ponedeljak).

Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu
2. Predlog odluke o Lokalnim administrativnim taksama opštine Mojkovac 
3. Predlog odluke o Lokalnim komunalnim taksama opštine Mojkovac 
4. Predlog odluke o prirezu porezu na dohodak fiz.lica Opštine Mojkovac
5. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu naknade za kor.komerc.objekata za 2019.
6. Predlog odluke o ustanovljenju književne nagrade "Božo Bulatović"
7. Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za žensko preduzetništvo
8. Predlog odluke o osnivanju MZ Slatina
9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
10. Predlog LAP za mlade za 2020-2021
11. Predlog odluke o imenovanju UO JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
12. Predlog odluke o davanju ovlašćenja za otuđenje imovine neposrednom pogodbom
13. Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu privr. obj.
14. Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju odbora SO
15. Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju savjeta SO
16. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju odbornika pri sklapanju braka
17. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednice odbora za izbor i imenovanja
1
8. Odbornička pitanja

SO MOJKOVAC

 

Pročitaj više

Javna rasprava Nacrta LAP za mlade

02 December 2019

Zaključkom predsjednika Ošptine Mojkovac broj 01-2038 od 29.11.2019. godine stavljen je na 

JAVNU RASPRAVU

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2020-2021. godinu

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine Mojkovac u trajanju od 29.11.2019. - 10.12.2019. godine.
Centralna javna rasprava održaće se 09.12.2019. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac
Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge, sugestije mogu dostaviti pisanim putem Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine Mojkovac, Trg Lj. Bakoča bb 84205 Mojkovac, ili direktno na pisarnici Opštine Mojkovac kao i elektronskom poštom na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Zaključak - preuzmite

Nacrt LAP za mlade2020-2021-preuzmite
Plan aktivnosti LAP za mlade 2020-2021-preuzmite

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja
Opštine Mojkovac

 

 

Pročitaj više

Obavještenje poreskim obveznicima

28 November 2019

Pozivaju se poreski obveznici koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Mojkovac, da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti do 31.12.2019.godine. Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac će preduzeti mjere prinudne naplate shodno zakonskim propisima.

Pročitaj više

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžeta za 2020. godinu

17 November 2019

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 29/18) predjsednik Opštine Mojkovac dana 15.11.2019 godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2020. GODINU

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave najkasnije do 30.11.2019.

Tekst Nacrta Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2020.

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

Novina u oblasti socijalne politike u Budžetu za 2020.godinu jeste stimulans Opštine Mojkovac povećanju nataliteta i u tom smislu predložena su sredstva u iznosu od 15.000,00€ na ime naknade za novorođenu djecu. Dosadašnja praksa je bila da se ova naknada isplaćuje za novorođeno dijete u iznosu od 100,00€ dok će se u 2020. godini sredstva isplaćivati u iznosu od 150,00€ za prvo novorođeno dijete, za drugo 200,00€, za treće 300,00€, za četvrto 400,00€ i za peto i više djece u iznosu od 500,00€.   

 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

Pročitaj više

Javni poziv-NVO predstavnici u radnoj grupi Plan dječje i soc.zaštite

06 November 2019

Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine Mojkovac upućuje

JAVNI POZIV

 Nevladinim organizacijama  sa tritorije opštine Mojkovac  koje se bave pitanjima  iz domena  dječje i socijalne zaštite, da imenuju svoje predstavnike u radnoj grupi za izradu Plana dječje i socijalne zaštite za period 2019-2022 .

Predloge za predstavnike mozete slati na mail adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Krajnji rok za dostavljanje predloga je ponedeljak 11.  novembar 2019 godine.

Pročitaj više

Javni konkurs-sufinansiranje programa sportskih klubova 2019

16 October 2019

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja opštine Mojkovac, na osnovu člana 7 stav 1 Odluke o sufinansiranju sporta Opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 14/19), raspisuje

 JAVNI KONKURS
za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

Pravo učešća imaju sportski klubovi sa sjedištem na teritoriji opštine Mojkovac, registrovani u skladu sa Zakonom o sportu.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje klikom na link KONKURS SPORT - pdf.

Prijave na Konkurs mogu se podnositi zaključno sa 31.10.2019. godine do 15:00 časova.

Prijavne obrasce možete preuzeti ovdje klikom na link ispod.
- Konkurs    - preuzmi
- Obrazac 1 - preuzmi
- Obrazac 2 - preuzmi
- Obrazac 3 - preuzmi

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti  na adresu: Opština Mojkovac-Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja sa naznakom "Konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova".

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete tražiti do 29.10.2019. godine putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično u kancelariji broj 4 svakog radnog dana od  7:00 do 15:00h.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

Pročitaj više
0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2020 Bild studio