+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

Konkurs za stipendiranje studenata/kinja za školsku 20/21

21 January 2021

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 42/06), objavljuje

KONKURS
za stipendiranje 50 studenata/kinja za školsku 20/21

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine studija koji po prvi put upisuju školsku godinu za koju se stipendija traži, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.02.2021. godine.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja- Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča bb, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.A

Detalje konkursa, obrazovne profile koji se stipendiraju, uslove, rokove i detalje o potrebnoj dokumentaciji preuzmite klikom na link: KONKURS 20/21.

Rang lista za dodjelu stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine dana 25.02.2021.

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I KADROVSKA PITANJA OPŠTINE MOJKOVAC
 shadowshadow

Pročitaj više

Odluka-raspodjela sredstava NVO 2020.

25 December 2020

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 11.12.2020. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava NVO za 2020. godinu.

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pročitaj više

XVII SJEDNICA SO

21 December 2020

XVII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 28. decembra 2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2021.
2. 
Odbornička pitanja


           Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

Pročitaj više

Javna rasprava-Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2021.

30 November 2020

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 29/18) predjsednik Opštine Mojkovac dana 27.11.2020. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O  O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2021. GODINU

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Centralna javna rasprava će biti održana 11.12.2020. godine u 11 časova u prostorijama Opštine Mojkovac (Multimedijalna sala) i njom će biti obuhvaćena svi zainteresovani subjekti.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Sekretarijatu za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom: "Sugestije na Nacrt Budžeta opštine Mojkovac za 2021 godinu" najkasnije do 14.12.2020.godine.

Tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2021.

Zaključak predsjednika Opštine Mojkovac


 
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

Pročitaj više

Naredba

24 November 2020

Naredbom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-2149 od 24.11.2020. godine određeno je da će rad sa strankama u pisarnici Opštine, kao i ovjere prepisa, potpisa i rukopisa vršiti radnim danima u periodu od 11-13 časova, dok će se rad sa strankama u drugim sekretarijatima i službama odvijati putem predaje pisanog zahtjeva preko pisarnice.

Preuzmite Naredbu

Pročitaj više

Javna rasprava-Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu 2020.

27 October 2020

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 29/18) predjsednik Opštine Mojkovac dana 22.10.2020. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2020. GODINU

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćena svi zainteresovani subjekti.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Sekretarijatu za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac preko pisarnice Opštine Mojkovac u pisanoj formi najkasnije do 06.11.2020.

Tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2020.

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE 

Obrazloženje

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi


 
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

Pročitaj više

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

PARLAMENTARNI IZBORI CRNA GORA 2020.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
21.09.-27.09.2020.
14.09.-20.09.2020.
    

07.09.-13.09.2020.
 
31.08.-06.09.2020.
24.08.-30.08.2020.
17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.

27.07.-02.08.2020.

20.07.-26.07.2020.

13.07.-19.07.2020. 

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020.  
21.06.-28.06.2020.
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.

24.08.-30.08.2020.

17.08.-23.08.2020.
10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.
 
27.07.-02.08.2020
20.07.-26.07.2020.
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.

24.08.-30.08.2020.-nije bilo

17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020. 

27.07.-02.08.2020
20.07.-26.07.2020.-nije bilo

13
.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.
24.08.-30.08.2020.nije bilo
   
17
.08.-23.08.2020. 

10.08.-16.08.2020.-nije bilo    
03.08.-09.08.2020.-nije bilo
27.07.-02.08.2020.-nije bilo
20.07.-26.07.2020.-nije bilo 
13
.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
24.08.-30.08.2020.
17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.

27.07.-02.08.2020.
20.07.-26.07.2020. 

13.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 

29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 

 

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA 

ANALITIČKE KARTICE
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
 IZVOD TREZORA 
OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE

BUDŽETSKA REZERVA 
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

13.07.-19.07.2020. 
06.07.-12.07.2020. 

29.06.-05.07.2020.   
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020.   
29.06.-05.07.2020.-nije bilo 

shadowshadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA

07.09.-13.09.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
31
.08.-06.09.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

24
.08.-30.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

17
.08.-23.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština  

10
.08.-16.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

03
.08.-09.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

27
.07.-02.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

20
.07.-26.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

13
.07.-19.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

06
.07.-12.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

29.06.-05.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
21.06.-28.06.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
24.08.-30.08.2020. -preuzmi fajl
17.08.-23.08.2020. -preuzmi fajl
10.08.-16.08.2020. -preuzmi fajl
03.08.-09.08.2020. -preuzmi fajl
27.07.-02.08.2020. -preuzmi fajl

20.07.-26.07.2020. -preuzmi fajl

13.07.-05.07.2020. -preuzmi fajl

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
24.08.-30.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
17.08.-23.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

10.08.-16.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
03.08.-09.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

27.07.-02.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
20.07.-26.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

13.07.-19.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
06
.07.-12.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 

21.06.2020-28.06.2020.-nije bilo ugovora o kor.mehanizacije 

 

 

 

 

 


shadowshadow


JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

Od 27.07.2020. Ju Centar za kulturu objave vrši na svojoj veb stranici, na linku http://czkmojkovac.com

http://czkmojkovac.com

 

PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

20.07.-26.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
13.07.-19.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

29.06.-05.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

 shadow

 

RANIJE OBJAVE

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2021 Bild studio