Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

Zbor građana Mjesne zajednice Polja

08 August 2022

Na osnovu člana 115 stav 1 Statuta Opštine Mojkovac 29/18 i 37/22 Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja saziva:

Zbor građana Mjesne zajednice Polja

Zbor građana nastanjenih na podrušju Mjesne zajednice Polja, održaće se dana 16.08.2022. godine (utorak) u prostorijama Mjesnog doma u poljima

sa početkom u 18 h.

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2.Izbor savjeta mjesne zajednice

3.Tekuća pitanja

Pročitaj više

Promjena dana opštine

04 August 2022

Dan opštine Mojkovac je 7. januar u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac (,,Sl.list CG-Opštinski propisi'', br.37/22) usvojenoj na sjednici SO Mojkovac održanoj dana 25.07.2022.  

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

Pročitaj više

V sjednica SO Mojkovac

19 July 2022

V sjednica SO Mojkovac će se održati dana 25. jula 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D


1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

2. Predlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu broj 01-018/22-1186 od 08.07.2022. godine

3. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe rekonstrukcije i sanacije fekalne kanalizacione mreže u KO Mojkovac,

4. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tutići, KO Mojkovac i KO Podbišće za rekonstrukciju i izgradnju fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića Potoka i Ambarina u opštini Mojkovac,

5. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe složenog inžinjerskog objekta – NDTS 10/0,4 kV i 10 kV dovodnog kabla – veza sa postojećom trafostanicom u KO Gornja Polja u zahvatu Detaljnog urbanistitičkog plana „Babića Polje 1“ Opština Mojkovac,

6. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići za izgradnju pristupnih puteva putu Vragodo – Vrioci – Žarski katun u Mojkovcu,

7. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarske parcele br. 1409/20iz LN br. 338 u KO Mojkovac,

8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mojkovac,

9. Predlog Odluke davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije Mojkovac,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

11. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu, br. 01/407-2022 od 31.12.2021. godine i br. 01/55-2022 od 15.02.2022. godine,

12. Predlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama  u razvoju’’ Mojkovac,

13. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac,

14. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

15. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2022. godinu,

16. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2022. godinu,

17. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,

18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

19. Odbornička pitanja.

Pročitaj više

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za korišćenje grobnica u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 102, KO opština Mojkovac

11 July 2022

DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac objavljuje

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za korišćenje grobnica u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 102, KO opština Mojkovac

Pročitaj više

Javna rasprava Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

23 June 2022

Na osnovu člana 2 Odluke o imenovanju Komisije za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac, br. 05-040/22-125 od 10. juna 2022. godine, Komisija objavljuje

JAVNU RASPRAVU

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština opštine Mojkovac na sjednici održanoj dana 10.6.2022. godine, donijela Odluku o imenovanju Komisije za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac, br. 05-040/22-125, shodno tome Komisija otvara Javnu raspravu u trajanju od 15 dana, u periodu od 22.6.2022. godine do 7.7.2022. godine.

Centralna Javna rasprava održaće se 6.7.2022. godine, u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac sa početkom u 11h.

Pozivamo Vas da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja u vezi sa izmjenama Statuta opštine Mojkovac, dostavite u pisanoj formi na adresu opštine Mojkovac sa naznakom  Komisija za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac do 7.7.2022. godine, ili na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Komisija za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac, razmotriće primjedbe, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

  Miloje Krgović

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU NEZAPOSLENIM

09 June 2022

Opština Mojkovac u okviru  projekta  „Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta” objavljuje dana 09.06.2022. godine

JAVNI POZIV
ZA PODRŠKU NEZAPOSLENIM LICIMA U MOJKOVCU

 

PREUZMITE:

1. Javni poziv

2. Obrazac A: prijavni formular

3. Obrazac B: izjava podnosioca

Pročitaj više
0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2022 Bild studio