+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

KONKURSI ZA STIPENDIRANJE

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-731

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir dva maturanta za stipendiranje u toku tri godine dodiplomskih (osnovnih) studija

 

Uslovi konkursa su:

- opšti uspjeh u toku školovanja

- materijalno stanje u porodici

- broj studenata u porodici

 

Kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

- diplomu i svjedočanstva 2, 3, i 4 razreda srednje škole;

- uvjerenje o kućnoj zajednici;

- potvrdu o ličnim primanjima članova domaćinstva;

- potvrdu o studiranju članova domaćinstva;

- punoljetni nezaposleni članovi domaćinstva potvrdu sa Biroa rada;

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

---

 

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-732

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir jednog studenta specijalističkih studija

 

Uslovi konkursa su:

- da kandidat u toku osnovnih studija ima prosjek jednak ili veći od 8.50

- Da kandidat ima završen fakultet

 

 

Kandidati su dužni da dostave:

- diplomu o završenom fakultetu;

 

Zaposleni u organima Lokalne uprave dužan je da dostavi potvrdu o radnom odnosu.

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GLAVNOG ADMINISTRATORA OPŠTINE MOJKOVAC

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

© 2020 Bild studio