+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

XIV SJEDNICA SO MOJKOVAC

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 04.07.2011. donijela je 6 odluka i 2 Zaključka:


1. Odluku o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2010. god.

 

2. Odluku o imenovanju Komisije za određivanje lokacije gradskog groblja


3. Odluku o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Ravni - J. potok


4. Odluku davanje saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu „N. Rakočević“ Mojkovac za 2011.


5. Odliku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JKP „Gradac“ Mojkovac za 2011.


6. Odluku o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Tutići


7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu za 2010.


8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac" Mojkovac za 2010.Tekstove odluka možete pogledati ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

© 2021 Bild studio