+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Sastav parlamentarni 2016

Odlukom SO Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 20/14, 23/14, 3/16 i ) imenovana je Opštinska izborna komisija u sastavu:

 

1. Vlastimir Knežević , predsjednik Komisije

2. Dejan Minić, zamjenik predsjednika

3. Ivan Bulatović, sekretar Komisije

4. Zoran Miletić, član

5. Senada Sejmanović, zamjenik člana

6. Sreten Pejović, član

7. Dobrivoje Filipović, zamjenik člana

8. Veselin Jovanović, član

9. Ugren Jušković, zamjenik člana

10. Danilo Radenović, član

11. Danka Ašanin, zamjenik člana

 

Odluku SO Mojkovac o imenovanju Komisije  možete pogledati klikom na naredne linkove

("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 20/14) ODLUKA

("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 23/14) ISPRAVKA ODLUKE

("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 3/16) DOPUNA ODLUKE

("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 20/16) IZMJENA ODLUKE

© 2020 Bild studio