+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

ZAKAZANA XVI SJEDNICA SO MOJKOVAC

XVI sjednica Skupštine opštine Mojkovac održaće se dana 17.10.2011. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

 

1.  Odbornička pitanja

2.  Predlog odluke o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave

3.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje dijela Njegoševe ulice i lokalnog puta za Ravni

4.  Predlog odluke o određivanju lokacije za deponovanje komunalnog otpada

5.  Predlog odluke o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

6.  Predlog odluke o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

7.  Predlog odluke o prodaji pokretnih stvari

8.  Predlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari

9.  Predlog odluke o davanju u zakup nepokretnosti

10.Predlog odluke o razrješenju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

11.Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

12.Predlog odlukeo razrješenju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

13.Predlog odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

14.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o porezu na potrošnju

15.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o porezu na firmu ili naziv

16.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

17.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2011. godinu

18.Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2011.

19.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

20.Popuna upražnjenog odborničkog mjesta

© 2021 Bild studio