+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

ODLUKA O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI (SOPING METODA)

Obavještavaju se zainteresovani subjekti da je donesena odluka o izboru ponuđača koji je ponudio najmanju cijenu za izradu Glavnog projekta zaštite i uređenja vodoizvorišta "Gojakovići" Opštine Mojkovac.

Odluku o izboru ponuđača koji je ponudio najmanju cijenu možete preuzeti ovdje na sajtu klikom na link ODLUKA GOJAKOVICI kao i klikom na link JAVNE NABAVKE.
______________________________________________________________________________________________
Obavještavaju se zainteresovani subjekti da je donesena odluka o izboru ponuđača koji je ponudio najmanju cijenu za izradu Projekta geotehnickih istraživanja i Elaborata o izvršenim geotehnickim istraživanjima za nivo Glavnog projekta sanacije klizišta „Stevanovac“, na lokalnom putu Lepenac – Mojkovac (stari put).

Odluku o izboru ponuđača koji je ponudio najmanju cijenu možete preuzeti ovdje na sajtu klikom na link ODLUKA STEVANOVAC ili na link JAVNE NABAVKE.
_______________________________________________________________________________________________
© 2020 Bild studio