+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava Nacrta odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2012.

Zaključkom predsjednika Opštine Mojkovac, br. 01-1528 od 30.11.2011. godine stavlja se na javnu raspravu Nacrt odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2012. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama uprave Bojne njive po planu koji slijedi, a njom će biti obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske organizacije, institucije kulture i javna preduzeća, kao i građani, davanjem pismenih primjedbi i sugestija organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave.

 

Tekst Nacrta odluke Budžeta za 2012. godinu svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u Sekretarijatu za finansije Opštine Mojkovac ili preuzimanjem elektronske verzije dokumenta ovdje na sajtu, klikom na link NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2012. GODINU.

 

 

PLAN ZA SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

NACRTA ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2012.

 

UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI DATUM VRIJEME
MJESNE ZAJEDNICE I ZAINTERESOVANI GRAĐANI 07.12.2011. 12.00 časova
NEVLADINE ORGANIZACIJE 08.12.2011. 12.00 časova
INSTITUCIJE KULTURE I JAVNA PREDUZEĆA 09.12.2011. 12.00 časova
POLITIČKE PARTIJE 12.12.2011. 12.00 časova
SPORTSKE ORGANIZACIJE 13.12.2011. 12.00 časova

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

_____________________________________________________________________________

© 2021 Bild studio