+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Održana XVIII sjednica SO Mojkovac

XVIII sjednica SO Mojkovac održana je 29.12.2011. godine (četvrtak).

 

 

Na sjednici su usvojena sledeća dokumenta:

 

1. Odluka o Budžetu za 2012. godinu

2. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

3. Odluka o prodaji pokretnih stvari

4. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2012. godinu

5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Mojkovac za 2011. godinu

6. Akcioni plan zapošljavanjai razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

7. Zaključak o prestanku obilježavanja "7. januara" kao praznika Opštine Mojkovac

 

Sva usvojena dokumenta možete preuzeti ovdje klikom na link ili u dijelu Predsjednik Skupštine opštine - Usvojene odluke -gdje možete preuzeti ili pregledati sve usvojene odluke SO Mojkovac.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE  MOJKOVAC

________________________________________________________________________

© 2022 Bild studio