Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Zakazana XX sjednica Skupštine opštine Mojkovac

Dvadeseta sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za četvrtak, 26.04.2012. godine sa početkom u 11 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Odbornička pitanja

2. Verifikacija mandata odbornika

3. Predlog odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

4. Predlog odluke o imenovanju komisije za izradu Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

5. Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

6. Predlog odluke o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve

7. Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

8. Predlog odluke o visini naknade za rad članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike opštine Mojkovac

9. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih puteva koja se plaća za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

10. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o visini naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

11. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustupanju Gradske kapele na privremeno korišćenje

12. Predlog odluke o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

13. Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

14. Predlog odluke o imenovanju komisije za sprovođenje Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012.

15. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac za 2011.

16. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkova za 2012.

17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada - pružanja usluga JKLP "Gradac" Mojkovac za 2012. godinu

18. Predlog programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

© 2023 Bild studio