+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

ODLUKA O IZBORU IDEJNOG RJEŠENJA ZA ZASTAVU MOJKOVCA

Komisija za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac dana 19.07.2012. godine donijela je

 

ODLUKU

o izboru idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac

 

Komisija je odlučila da idejno rješenje pod šifrom 93 Fu Crew 2 ispunjava sve uslove konkursa i uz određene korekcije, koje je Komisija zahtijevala, a autor prihvatio, ovo idejno rješenje je jednoglasno usvojeno.

Zastava opštine je jednobojna-plavetne boje, zlatnog ruba, sa elementima grba (spomenik, brskovski novac i dva rudarska čekića) i Starog mosta, koji odražavaju kulturno -istorijsko nasljeđe smješteno na sredini polja zastave. Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan. Simboli u centru zastave su dominantno zlatne boje. Element na zastavi zauzima 2/3 visine zastave. Središnja tačka elementa poklapa se sa tačkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina zlatnog obruba je 1/20 užeg dijela zastave.

 

Zapisnik Komisije i izgled zastave možete pogledati klikom na sledeće linkove

ZAPISNIK KOMISIJE

 

Konačnu verziju izabranog idejnog rješenja možete pogledati klikom na sledeći link:


IDEJNO RJEŠENJE ŠIFRA "93 Fu Crew 2"

 

Izgled konkursnih rješenja možete pogledati klikom na sledeće linkove

 

1. Šifra "Magnus", Predrag Zejak

2. Šifra "Papir zastava 22", Blažević Mladen

3. Šifra "Papir 11", Blažević Mladen

4. Šifra "Papir Mojkovac 33", Blažević Mladen

5. Šifra "93 Fu Crew 5", Filipović Miloš

6. Šifra "93 Fu Crew 4", Filipović Miloš

7. Šifra "93 Fu Crew 1", Filipović Miloš

8. Šifra "93 Fu Crew 2", Filipović Miloš

9. Šifra "93 Fu Crew 3", Filipović Miloš

10. Šifra "03", Vlado Kosović

11. Šifra "04", Marko Kosović

12. Šifra "Mystical", Predrag Zejak

13. Šifra "Careca",  Predrag Zejak

14. Šifra "Ze Maria",  Predrag Zejak

 

 

shadowshadowshadow

© 2021 Bild studio