Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Rang lista za dodjelu studentskih stipendija 2013/2014.

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Mojkovac na osnovu člana 4 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 42/06) i Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2013/2014. godinu, objavljenom u dnevnom listu "Pobjeda" dana 24.12.2013. godine,  utvrdila je Rang listu za dodjelu studentskih stipendija  za školsku 2013/2014. godinu.

 

Preuzmite rang listu 2013/2014. klikom na link RANG LISTA.

 

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom rang listom mogu podnijeti pismeni prigvor predsjedniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 27.12.2014.godine.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow

© 2022 Bild studio