+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava Nacrt Budžeta opštine Mojkovac za 2014.

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), člana 52 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10 i 26/12) predjsednik opštine Mojkovac 25.02.2014. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2014. GODINU

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučka.

Javnom raspravom biče obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave.

Tekst Nacrta budžeta za 2014. godinu zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link NACRT BUDŽETA ZA 2014.

 

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE NACRTA BUDŽETA ZA 2014.

Zaključak predsjednika Opštine - preuzmite fajl.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I

LOKALNE JAVNE PRIHODE OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

© 2021 Bild studio