+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

V sjednica SO Mojkovac

Peta sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 25.06.2018. godine (ponedeljak).

Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac sa početkom u 10 časova.

 Za sjednicu je predložen sledeći

   

DNEVNI RED

 

1. Odbornička pitanja

2. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

3. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 690 PL 22 KO Podbišće

4. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 692/2 PL 104 KO Podbišće

5. Predlog Odluke o imenovanju  odbora direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

6. Predlog Odluke o imenovanju žirija za dodjelu opštinske nagrade

7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskoj nagradi

8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta u KO Bjelojevići

9.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac 2012-2019.

10. Predlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za 2018. godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac 2012-2019.

11. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada za 2018. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436.

  

P R E D S J E D N I K

Dragomir Mrdak

  

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 shadowshadow

© 2019 Bild studio