Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Odluka o raspodjeli sredstava NVO za 2018. godinu

Na osnovu člana 16 stav 1 alineja 25 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  7/13, 8/13, 26/13 i 6/18) i člana 16 a u vezi sa članom 14 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 09.10.2018. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava NVO za 2018. godinu.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadow

© 2024 Bild studio