Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javni poziv NVO-članovi savjeta za saradnju lokalne uprave i NVO

Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Mojkovac upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

Javni poziv je objavljen dana 01.02.2019. na web sajtu, oglasnoj tabli Opštine Mojkovac i preko lokalnog medija.

Rok za predlaganje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. 

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac- Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Mojkovac, Trg Lj Bakoča. 

 Preuzmite JAVNI POZIV  

 

shadowshadow

© 2023 Bild studio