+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Odluka o raspodjeli sredstava NVO za 2019. godinu

Na osnovu člana 16, 17 i 18 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 14.05.2019. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava NVO za 2019. godinu.

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

© 2020 Bild studio