Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javna rasprava-Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti

Zaključkom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-291 od 24.02.2020. godine stavljen je na javnu raspravu 

NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 10 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćeni svi zainteresovani subjekti.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave najkasnije do 05.03.2020.

Tekst Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC 

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

RIA - ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

© 2023 Bild studio