+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Ministarstvo sporta i mladih-Odluka o sufinansiranju članarina za djecu koja se bave sportskim aktivnostima

Ministarstvo sporta i mladih objavilo Odluku o sufinansiranju članarina za djecu koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova. Sportski klubovi u okviru kojih će se sufinasirati članarina izabraće se putem javnog poziva, shodno članu 85. Zakona o sportu, koji će biti raspisan u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Navedena Odluka je objavljena na sajtu Ministarstva sporta i mladih,
http://www.ms.gov.me/biblioteka/odluke

Odluka- sufinasniranje članarina

© 2021 Bild studio