Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Naredba

Naredbom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-2149 od 24.11.2020. godine određeno je da će rad sa strankama u pisarnici Opštine, kao i ovjere prepisa, potpisa i rukopisa vršiti radnim danima u periodu od 11-13 časova, dok će se rad sa strankama u drugim sekretarijatima i službama odvijati putem predaje pisanog zahtjeva preko pisarnice.

Preuzmite Naredbu

© 2023 Bild studio