Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SO

Konstitutivna Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 05. januara 2022. godine (srijeda), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Mojkovac

2. Izbor predsjednika Skupštine opštine Mojkovac.

- Konačni rezultati Izbora za izbor odbornika u SO Mojkovac održanih 05.12.2021.

 

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Dragomir Mrdak

© 2023 Bild studio