Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

RELOAD-Poziv NVO za dopunu dokumentacije

Pozivaju se NVO navedeni u listi koja je u prilogu da dopune dokumentaciju u skladu sa sugestijama Komisije.
Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (tabela ispod), najkasnije do 1. aprila 2022. godine, do 15:00 časova.

Nedostajuća dokumentacija se dostavlja opštinama (na iste adrese) kojima je dostavljena projektna prijava. U slučaju neotklanjanja nedostataka prijave u ovom roku, podnosilac prijave dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave, u roku od 30 dana od datuma isteka roka Konkursa.

Tabela - preuzmite 

© 2023 Bild studio