Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

Crna Gora

OPSTINA MOJKOVАС

- Sekretarijat za društvene djelatnosti,

propise i kadrove-


Na osnovu čl. 4. i 13. Odluke о stipendiranju studenata ("SI. list RCG"- opstinski propisi, br. 42/06), Sekretarijat za društvene djelatnosti propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

za dodjelu stipendija za školsku 2010/2011 godinu


Za skolsku 2010/2011. godinu Opština Mojkovac će dodijeliti 33. stipendije, od toga:

- ро dvije stipendije studentima: turističko-ugostiteljskog, pravnog, ekonomskog, stranih jezika, gradjevinskog, učiteljskog, arhitekture i matematičkog fakulteta;

- pо jednu stipendiju studentima: primijenjene fizioterapije, medicinskog, psihologije, političkih nauka, pedagogije, defektologije-logopedski smjer, ekologije, elektrotehnike-smjer energetika, mašinskog, saobraćajnog, muzičke, likovne, dramske umjetnosti, poljoprivrede, metalurško-tehnološki, predškolsko vaspitanje i stomatološkog fakulteta.


Ргаvо па stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih studija, koji imaju prebivalište па teritoriji opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije, uz prijavu па konkurs prilaže:

- uvjerenje о upisu školske 2010/2011 godine

- uvjerenje о ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija,

- potvrdu о primanjima i broju studenata u porodici,

- uvjerenje о prebivalištu.

- izjavu da nije korisnik stipendije kod drugog subjekta

 

Konkurs je otvoren do 01.02.2011. godine.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati па adresu:


OPŠTINA МОЈКОVАС

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove

Komisija za dodjelu stipendija

Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča ЬЬ

__________________________________________________________________________________________
© 2024 Bild studio