Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNA RASPRAVA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA 2011-2015

Radna grupa koju čine Socijalni savjet opštine Mojkovac i predstavnici drugih institucija opštine Mojkovac uz pomoć IPA 2008 projekta „Reforma tržišta rada i razvoj radne snage",


 

 

O B A V J E Š T A V A


Zainteresovanu javnost, da je  donijela odluku o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015.


 

Javna rasprava počinje dana 24.01.2011.godine i traje do 18.02.2011.godine.


 

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrt predmetnog akta, u prostorijama Opštine Mojkovac, radnim danima od 10 do 13 časova, zaključno sa 18.02.2011.godine, takođe  pregled ili preuzimanje ovog dokumenta je omogućeno i putem ovog sajta u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNOAD.


 

Centralna javna rasprava Nacrta Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015. održaće se 17.02.2011. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama JU SMŠ "Vuksan Đukić" Mojkovac.


 

Sugestije, predloge i primjedbe na Nacrt Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015, u pisanoj formi, potrebno je dostaviti Menadžeru  Opštine Mojkovac do 18.02.2011.godine do 14 časova.

 

 


 

 

Takođe, u dijelu  DOKUMENTI ZA DOWNLOAD možete preuzeti i tekst Akcionog plana zaposljavanja 2011.

 

 

___________________________________________________________________________

© 2024 Bild studio