Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNI POZIV

  OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno komunalne poslove i saobraćaj   Upućuje
JAVNI P O...

IZABRAN PREDSJEDNIK OPŠTINE MOJKOVAC

    Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 30.08.2011. donijela je       O D L U K U O izboru predsjednika opštine Mojkovac

XIV SJEDNICA SO MOJKOVAC

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 04.07.2011. donijela je 6 odluka i 2 Zaključka:
1. Odluku o usvajanju Završnog računa...

KONKURSI ZA STIPENDIRANJE

Crna Gora Opština Mojkovac Služba predsjednika i glavnog administratora Broj: 01-731 Mojkovac,17.06.2011.   Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom...

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i...

© 2024 Bild studio