Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i...

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

U Mojkovcu je 03.06.2011. godine na sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Mojkovac i dekan Fakulteta za državne i...

XIII SJEDNICA SO MOJKOVAC

  Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 27.05.2011. godine, donijela je 7 odluka:
1. Odluku o donošenju Prostorno urbanističkog plana Opštine...

POZIV NA JAVNU RASPRAVU


Sekretarijat za uređenje prostora zaštitu životne sredine, komunalno- stambene poslove i saobraćaj
Upućuje  javni
P   O   Z   I   V

JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2011.

Zaključkom Predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-241 od 28.02.2011. godine,  stavljen je na javnu raspravu                   Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac...

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

  U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:   JU...

© 2024 Bild studio