+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

Obavještenje MZ Rudnica

22 July 2019

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Stevanovac da će se zbor građana održati dana 29.07.2019. sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ LEPENAC

Barac Goran

Pročitaj više

Obavještenje MZ Stevanovac

08 July 2019

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Stevanovac da će se zbor građana održati dana 17.07.2019. godine sa početkom u 19 časova u prostorijama Doma mjesne zajednice.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ LEPENAC

Jušković Dejan

Pročitaj više

Obavještenje MZ Ravni - Juškovića potok

08 July 2019

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Ravni - Juškovića potok da će se zbor građana održati dana 13.07.2019. godine sa početkom u 19 časova u prostorijama Doma kulture.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ LEPENAC

Joksimović Dragan

Pročitaj više

Obavještenje MZ Lepenac

05 July 2019

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Lepenac da će se zbor građana održati dana 12.07.2019. godine sa početkom u 17 časova u prostorijama Doma mjesne zajednice.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ LEPENAC

Pandurica Momčilo

Pročitaj više

Javne rasprave Nacrta Odluka o lokalnim taksama

21 June 2019

Zaključcima predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-1092 i 01-1093 od 21.06.2019. goidne stavljeni su na

JAVNU RASPRAVU

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u periodu od 24.06.2019.-04.07.2019. godine.
Javna rasprava sprovešće se po Planu koji je sastavni dio zaključaka o stavljanju na javni raspravu.

Pozivaju se svi zainteresovani da uzmu učešća u javnoj raspravi.  Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim takama i Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama zainteresovana javnost može preuzeti ovdje klikom na linkove u nastavku ovog teksta, u sektoru Javne rasprave, ili u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac II sprat kancelarija broj 14.

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Zaključak o stavljanju Nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama na javnu raspravu i PLAN javne rasprave
Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama
Zaključak o stavljanju Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama na javnu raspravu i PLAN javne rasprave

 shadow

Pročitaj više

Javni poziv za davanje stanova u zakup po osnovu socijalnog stanovanja

19 June 2019

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine MojkovaC, objavljuje

JAVNI POZIV

za davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje

Predmet davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje je 13 stanova u zgradi Lamela II na UP 65. 

Pravo na rješavanje stambenih potreba po javnom pozivu imaju:

1. Lica koja ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje porodice u skladu sa Zakonom

2. Lica sa invaliditetom

3. Porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju

PRIJAVA za učešće u javnom pozivu može se preuzeti na Pisarnici Opštine Mojkovac.

Javni poziv traje 20 dana od dana objavljivanja

DETALJE o rokovima, kriterijumima, potrebnoj dokumentaciji, uslovima PREUZMITE KLIKOM NA LINK

JAVNI POZIV za davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje 

________________________

 

Pročitaj više

Obavještenje MZ Proscenje

12 June 2019

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice da će se zbor građana održati dana 17.06.2019. godine sa početkom u 19 časova u prostorijama Doma mjesne zajednice.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ TUTIĆI

Dragoslav-Mijo Jokić

Pročitaj više

Deseta sjednica SO Mojkovac

04 June 2019

sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 14.06.2019. godine (petak).

Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac sa početkom  u 10 časova.

 Za sjednicu je predložen sledeći

  

DNEVNI RED

  

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta

2. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Opštine Mojkovac za 2018. 

3. Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

4. Predlog Odluke o auto taxi prevozu

5. Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

6. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac 2019-2020.

7. Predlog Odluke o usvajanju LAP za unapređenje stanja ljudskih prava LGBTI osoba u Mojkovcu za 2019

8. Predlog Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2018 Strateškog plana razvoja Opštine MOjkovac 2012-2019 

9. Predlog Odluke o usvajanju  Akcionog plana za 2019 Strateškog plana razvoja Opštine MOjkovac 2012-2019 

10. Predlog strategije razvoja sporta u opštini Mojkovac za period 2019-2021. sa planom aktivnosti 2019/2020

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor izvršnog  direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

12. Predlog izvještaja o radu za 2018. za DOO "Komunalne usluge Gradac"

13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada za DOO "Komunalne usluge Gradac"za 2019

14. Predlog izvještaja o radu za Turističku organizaciju Mojkovac za 2018.

15. Predlog Programa rada i Finansijskog plana za Turističku organizaciju Mojkovac za 2019.

16. Odbornička pitanja 

Pročitaj više

Saopštenja za javnost - objave - obavještenja

Na ovoj stranici možete pronaći aktuelne objave za javnost izdate od strane službe predsjednika, a klikom na link Izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća preuzimate petnestodnevne izvještaje o radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština.

 

IZVJEŠTAJI 
JAVNIH USTANOVA 
I PREDUZEĆA

 

 OBAVJEŠTENJA

MJESNE ZAJEDNICE

Saopštenje 04.02.2019.

Na jučerašnjoj audiciji  odabrane su predstavnice  našeg grada za učešće na dječjem muzičkom takmičenju ,,Crna Gora u ritmu Evrope“ .

Stučni žiri takmičenja odabrao je: Anju Mrdak , Mašu Ćetković , Anku Ćetković , Jelenu Rubežić i Slađanu Vučinić da na takmičenju koje će se održati u maju mjesecu u prošlogodišnjem gradu pobjedniku , Tivtu , predstavljaju naš grad i jednu od zemalja Evropske Unije.

Djeca iz našeg grada imaće priliku da kroz četvoromjesečne pripreme sa stručnim timom takmičenja,  unaprijede svoje pjevačke i plesne talente. Sa vršnjacima iz ostalih gradova Crne Gore nastupiće na finalnoj večeri, a pobjednik će biti odabran kombinacijom glasova stručnog žirija i gledalaca koji glasaju putem SMS-a, uz prenos uživo na televiziji sa nacionalnom frekvencom.   

 audicija mk

 shadow

Saopštenje 24.05.2017.

- Posjeta delegacije Opštine Mojkovac R.Slovačkoj i potpisivanje sporazuma o razumijevanju - preuzmi saopštenje

shadow

 Saopštenje 08.02.2017.

- Posjeta ministra sporta Opštini Mojkovac - preuzmi saopštenje

shadow

08.09.2016.

Otvoren sistem tretmana kanalizacionog mulja na trščanim poljima- preuzmi saopštenje

 shadow

31.08.2016.

Obavještenje

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je urađen Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Mojkovac 2016.-2020.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u predmetni Nacrt plana.

Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je do 15.09.2016. godine

Nacrt plana možete preuzeti u prostorijama Opštine Mojkovac, Trg Lj. Bakoča kancelarija broj 1 na II spratu radnim danima od 09 do 12 časova ili preuzeti ovdje klikom na link:

Nacrt Lokalnog plana za upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016.-2020. - preuzmite

 

Obavještenje - preuzmite

shadow

20.04.2016.

Rješenje o određivanju lica za prijem i postupanje po zahtjevu zviždača

shadow

01.02.2016.

Javni poziv za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu otpremnine

shadow

30.01.2016.

Odluka o visini otpremnine službenika/namještenika po osnovu sporazumnog prekida radnog odnosa

shadowshadow

 

Saopštenje 04.12.2014.

Nova uloga organizacija civilnog društva u implementaciji i monitoringu politika na lokalnom nivou

imajući u vidu dokumente na lokalnom nivou, javlja se potreba za većom uključenošću svih zainteresovanih strana, među kojima važno mjesto pripada organizacijama civilnog društva. Kako bi se unaprijedili kapaciteti ovih organizacija u praćenju i implementaciji strateških dokumenata na lokalnom nivou, Institut za strateške studije i projekcije, u saradnji sa CASE Institutom iz Poljske i Centrom za evropsko obrazovanje i studije iz Podgorice, realizuje projekat "Nova uloga organizacija civilnog društva u implementaciji i monitoringu politika na lokalnom nivou". Projekat finansira EU, a Ministarstvo ekonomije i Zajednica opština su formalno podržale realizaciju ovog projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje uloge organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u implementaciji i razvoju strateških planova razvoja (SPR) na lokalnom nivou, dok se specifični ciljevi odnose na jačanje kapaciteta i uključivanje organizacija civilnog društva u implementaciju i monitoring SPR-a na lokalnom nivou i povećanje svijesti  građana o važnosti SPR-a u 10 crnogorskih opština na koje se projekat odnosi (Mojkovac, Plav, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Cetinje, Andrijevica, Berane i Tivat).

Pogledajte video na linku:

" target="_blank" rel="noopener">

shadow

Saopštenje 12.05.2014.

- Posjeta delegacije Fondacije "Barak H. Obama", NVO "Balkan klub mira" i Svjetske organizacije za mir Opštini Mojkovac - preuzmi saopštenje

 

Saopštenje 16.01.2014.

- Posjeta direktora Direkcije za javne radove, g-dina Žarka Živkovića  Mojkovcu - preuzmi saopštenje

 Saopštenje

15.10.2013.

Obavještavaju se predsravnici malih i srednjih preduzeća i preduzetnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom, drvopreradom i uslugama, kao i ruralnim turizmom da će u Opštini Kolašin u srijedu, 16.10.2013. godine, sa početkom u 9.30 časova od strane Ministarstva ekonomije i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća biti predstavljen Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori i manje razvijenim opštinama.

 shadowshadow

 Saopštenje

13.06.2013.

 Opština Mojkovac u cilju transparentnosti i informisanja javnosti objavljuje spisak lica kojima je, u skladu sa rješenjem predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-1624 od 04.12.2012. godine isplaćena naknada u visini od 10% procijenjene štete od elementarnih nepogoda od strane opštinskih Komisija za procjenu štete.

Sredstva su isplaćena u decembru 2012. godine preko Prve banke CG uplatom na tekuće račune oštećenih lica.

 

Rješenje i spisak možete preuzeti ovdje klikom na link:

-Rješenje 01-1624 od 04.12.2012.

-Spisak za isplatu

 

NAPOMENA: u cilju zaštite ličnih podataka u spiskovima nijesu navedeni JMB i tekući računi lica kojima je isplaćena naknada.

shadowshadowshadow

 Saopštenje

24.04.2013.

 Opština Mojkovac i Fakultet za poslovne studije "Montenegro bisnis school" potpisali sporazum o saradnji.

 Detaljnije...

 

Saopštenje

24.04.2013.

Opština Mojkovac u okviru projekta "Znanje za održivi razvoj" u saradnji sa NVO "Terra nostra" nastavlja akciju uređivanja parka Šuškovina.

Akcija je zakazana za 25.04.2013. godine u 10 časova.

 Detaljnije...

shadowshadow

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2019 Bild studio