NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti

Služba za poljoprivredu Opštine Mojkovac obavještava poljoprivredne proizvođače da će se dana 07.05.2018. (ponedeljak) u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac sa početkom u 11 časova održati prezentacija Programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede u opštini Mojkovac za 2018. godinu.

 

Preuzmite klikom na link:

Program podsticajnih mjera razvoja poljoprivrede na teritoriji Opštine Mojkovac za 2018. (pdf)

Program podsticajnih mjera razvoja poljoprivrede na teritoriji Opštine Mojkovac za 2018. (word)

 
 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Mojkovac, na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 12/13, 32/17), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

 

Pravo učešća imaju sportski klubovi koji su registrovani sa sjedištem u Mojkovcu, koji se bave vrstom sporta koju je Crnogorski olimpijski komitet (COK) utvrdio pravilnikom o vrstama i disciplinama sporta, koji učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru zvaničnog sportskog saveza.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje klikom na link PRIJAVNI OBRAZAC SPORT ili u kancelariji broj 5 I sprat Opštine Mojkovac.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje klikom na link KONKURS SPORT - pdf ili KONKURS SPORT - word.

Konkurs je otvoren do 07.05.2018. godine.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti  na adresu: Opština Mojkovac-Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom "Konkurs za sport".


Odluka o finansiranju sportskih klubova se javno saopštava učesnicima Konkursa putem web sajta Opštine Mojkovac.


SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 

Opština Mojkovac upućuje

 

JAVNI POZIV

 

Nevladinim organizacijama da učestvuju u procesu izbora svojih predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava. Za člana Komisije nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata. Biraju se dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije. Predlozi za člana Komisije dostavljaju se Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti najkasnije do 27.04.2018. godine.

 

a

Detaljnije

o Javnom pozivu preuzmite ovdje JAVNI POZIV - DETALJI.

 

ODLUKA

O prioritetnim oblastima za finansiranje projekata NVO 2018.

 

shadowshadow

 
 

02.04.2018.

Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju za školsku 2017/2018 kao i pravo za  na dodjelu sredstava za kupovinu stručne literature  da će prijem kod predsjednika opštine mojkovac biti organizovan u četvrtak, 05.04.2018. godine u 14:00 h u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

 

Dobrodošli !

 
 

Četvrta sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 29.03.2018. godine (četvrtak).

Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac sa početkom  u 10 časova.

 

Za sjednicu je predložen sledeći

 

 

 

DNEVNI RED


 

 

1. Verifikacija mandata odbornika popunom upražnjenih odborničkih mjesta

2. Odbornička pitanja

3. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu

4. Predlog Odluke o imenovanju odbora Skupštine opštine Mojkovac

5. Predlog Odluke o imenovanju savjeta Skupštine opštine Mojkovac

6. Predlog Odluke o odredjivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

7. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2018. godinu

8. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja

10. Predlog Odluke o davanju  saglasnosti za zaključenje ugovora

11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije

12. Predlog Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Mojkovac

13. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Mojkovac

14. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta za bespravne objekte

15. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica po osnovu prava na socijalno stanovanje

16. Predlog Odluke o oslobadjanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2018. godinu

17. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kor.i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opš.nekategorisanih puteva

18. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

19. Predlog Odluke o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac

20. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

21. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2018 – 2019. g.

22. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2017. godinu

23. Predlog Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2018. godinu

24. Predlog Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2017. godinu.

 

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436.

 

 

P R E D S J E D N I K

Dragomir Mrdak

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Mojkovac na osnovu člana 4 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 42/06) i Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2017/2018. godinu, objavljenom u dnevnom listu "Pobjeda",  utvrdila je RANG LISTU za dodjelu studentskih stipendija  za školsku 2017/2018. godinu

 

Preuzmite rang listu 2017/2018. klikom na link RANG LISTA.

 

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom rang listom mogu podnijeti pismeni prigvor predsjedniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 20.03.2018.godine.

 

preuzmite i proširenu rang listu klikom na link:

PROŠIRENA RANG LISTA

 

 

preuzmite i rješenje o dodjeli sredstava za struč.literaturu klikom na link:

RJEŠENJE-DODJELA SREDSTAVA ZA KUPOVINU STRUČNE LITERATURE


OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow

 
 

Na osnovu člana 52 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10 i 26/12) predjsednik Opštine Mojkovac 01.03.2018. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2018. GODINU


Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Javnom raspravom biće obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave do 15.03.2018.

Tekst Nacrta Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:


NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2018.


Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

Zaključak predsjednika Opštine -Odluka o Budžetu za 2018- preuzmite fajl.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I

LOKALNE JAVNE PRIHODE OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
Konkurs za stipendiranje 33 studenta za školsku 2017-2018
JAVNI POZIVI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 1 od 34
 

izbori

 

 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

19.04.2018.

KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018. godinu.

 

18.04.2018.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE


01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________


OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 352 gostiju na mreži
izborna