NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti

Skupština Opštine Mojkovac je na sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, usvojila

ODLUKU

O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC

ZA 2011. GODINU

Budžet Opštine Mojkovac za 2011. godinu sadrži prihode i rashode u iznosu od 2.730.235,59 €

Prihodi su raspoređeni na:

- Budžetske rashode u iznosu od: 2.685.235,59 €

- Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od: 15.000,00 €

- Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od: 30.000,00 €

Plan Budžeta Opštine Mojkovac postavljen je na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 
 

Zaključkom Predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-241 od 28.02.2011. godine,  stavljen je na javnu raspravu                   Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu.

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj u prostorijama Opštine Mojkovac,                        po sljedećem planu:

 

 

- Mjesne zajednice i zainteresovani građani - 07.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Nevladine organizacije - 08.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Institucije kulture i javnih predužeća - 09.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Političke partije - 10.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Sportske organizacije - 11.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

 

 

Svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj ili preuzeti fajl na na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Primjedbe, sugestije, predloge i mišljenja na Nacrt odluke o Budžetu za 2011. godinu zainteresovani mogu dati pismenim putem Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj, najkasnije do 15.03.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 
 

 

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

 

JU CENTAR ZA KULTURU "Nenad Rakočević"  Mojkovac izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju instalacija u okviru objekta, adaptaciju i sanaciju u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima objekta Doma kulture spratnosti Po+P+1 na dijelu KAT.PARC.132 KO MOJKOVAC, zavedena pod brojem 09-582-2/1 od 21.01.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 

 

___________________________________________________________________________

 
 

Radna grupa koju čine Socijalni savjet opštine Mojkovac i predstavnici drugih institucija opštine Mojkovac uz pomoć IPA 2008 projekta „Reforma tržišta rada i razvoj radne snage",


 

 

O B A V J E Š T A V A


Zainteresovanu javnost, da je  donijela odluku o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015.


 

Javna rasprava počinje dana 24.01.2011.godine i traje do 18.02.2011.godine.


 

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrt predmetnog akta, u prostorijama Opštine Mojkovac, radnim danima od 10 do 13 časova, zaključno sa 18.02.2011.godine, takođe  pregled ili preuzimanje ovog dokumenta je omogućeno i putem ovog sajta u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNOAD.


 

Centralna javna rasprava Nacrta Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015. održaće se 17.02.2011. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama JU SMŠ "Vuksan Đukić" Mojkovac.


 

Sugestije, predloge i primjedbe na Nacrt Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Opštine Mojkovac 2011-2015, u pisanoj formi, potrebno je dostaviti Menadžeru  Opštine Mojkovac do 18.02.2011.godine do 14 časova.

 

 


 

 

Takođe, u dijelu  DOKUMENTI ZA DOWNLOAD možete preuzeti i tekst Akcionog plana zaposljavanja 2011.

 

 

___________________________________________________________________________

 
 
Crna Gora

OPSTINA MOJKOVАС

- Sekretarijat za društvene djelatnosti,

propise i kadrove-


Na osnovu čl. 4. i 13. Odluke о stipendiranju studenata ("SI. list RCG"- opstinski propisi, br. 42/06), Sekretarijat za društvene djelatnosti propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

za dodjelu stipendija za školsku 2010/2011 godinu


Za skolsku 2010/2011. godinu Opština Mojkovac će dodijeliti 33. stipendije, od toga:

- ро dvije stipendije studentima: turističko-ugostiteljskog, pravnog, ekonomskog, stranih jezika, gradjevinskog, učiteljskog, arhitekture i matematičkog fakulteta;

- pо jednu stipendiju studentima: primijenjene fizioterapije, medicinskog, psihologije, političkih nauka, pedagogije, defektologije-logopedski smjer, ekologije, elektrotehnike-smjer energetika, mašinskog, saobraćajnog, muzičke, likovne, dramske umjetnosti, poljoprivrede, metalurško-tehnološki, predškolsko vaspitanje i stomatološkog fakulteta.


Ргаvо па stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih studija, koji imaju prebivalište па teritoriji opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije, uz prijavu па konkurs prilaže:

- uvjerenje о upisu školske 2010/2011 godine

- uvjerenje о ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija,

- potvrdu о primanjima i broju studenata u porodici,

- uvjerenje о prebivalištu.

- izjavu da nije korisnik stipendije kod drugog subjekta

 

Konkurs je otvoren do 01.02.2011. godine.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati па adresu:


OPŠTINA МОЈКОVАС

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove

Komisija za dodjelu stipendija

Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča ЬЬ

__________________________________________________________________________________________  
 

 

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

ILINČIĆ MILIĆU iz Gornjih Polja - Mojkovac izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju porodično stambene zgrade (P+1) na KAT.PARC.262 KO Gornja Polja, zavedena pod brojem 09-5/51-569 od 02.12.2010. godine, a prema zahtjevu od 01.12.2010. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 
 

U Mojkovcu  će se 27.09.2010. godine održati tribina na temu "Zajedno u Evropi, sigurni u NATO.

 

Na skupu koji će, u svojstvu domaćina, otvoriti predsjednik Opštine Mojkovac, gospodin Miladin Mitrović, učestvovaće: Duško Marković - ministar bez portfelja u Vladi Crne Gore, major Saša Jovanović - komandant prvog kontigenta u Misiji u Avganistanu, doc.dr. Milivoje Radović  - profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Dejan Marković - direktor preduzeća "Tara".

 

Organizatori ovog događaja su Koordinacioni tim Vlade Crne Gore za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlanskim integracijama i Opština Mojkovac.

 

Javna tribina će bito održana u sali Centra za kulturu  sa početkom u 18.00 časova.

 

DOBRODOŠLI!

 
 
„Mojkovac – Ravnjak 2010.“
35. MOJKOVAČKA FILMSKA JESEN
<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sljedeća > Kraj >>

Strana 30 od 33
 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________

 

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 164 gostiju na mreži