poljop

Graphic3
sport_nvo
czkmk
rtvmk
AMSCG
T.O.Mojkovac
Imenik

darujemo

Shadow
f
1.
 

 

RANKO MIŠNIĆ

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

 

 

 

 

 

Ranko Mišnić rođen je 17.12.1958.godine.

Na mjesto predsjednika Opštine Mojkovac izabran je 01.02.2018. godine.

 

2.

RADOJICA VLAOVIĆ

 

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

 

radojica_vlaovic

 

Radojica Vlaović rođen je 14.12.1953. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završio je u Mojkovcu, a gimnaziju u Bijelom Polju, diplomirao 1977. godine na Pravnom fakultetu u Titogradu. Pravosudni ispit položio 1982. godine u Beogradu.

Radno iskustvo: radio kao pravni referent u Opštini Mojkovac, član Konferencije SSOJ na profesionalnom radu, direktor HTP "Montenegroturist" Budva-OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, sekretar OK SSRN Mojkovac, predsjednik OK SK Mojkovac, poslanik u Skupštini RCG i predsjednik Odbora za privredu i razvoj Skupštine RCG, sekretar Vijeća građana u Skupštini SRJ, sekretar Ministarstva pravde u Vladi CG, sada potpredsjednik Opštine Mojkovac.

 

3.

MAJA IKERVARI

 

GLAVNI ADMINISTRATOR

 

maja_ikervari

 

Maja Ikervari rođena je 22.04.1978. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mojkovcu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, zvanje master menadžera stekla 2009.-2010. godine.

Radno iskustvo: radila u Osnovnom sudu u Kolašinu od 2002.-2006. godine na poslovima Upravitelja sudske pisarnice, od 2006. godine zaposlena u Opštini Mojkovac kao glavni administrator Opštine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.

PREDRAG ZEJAK

 

MENADŽER

 

predrag_zejak

 

Predrag Zejak rođen je 21.03.1959. godine u Prijepolju. Osnovnu školu završio u Brodarevu a gimnaziju u Prijepolju. Diplomirao na Mašinskom fakultetu smjer mehanizacija u Podgorici.

Radno iskustvo: od 1983.-1984.godine radio u FAP iz Priboja kao konstruktor, od 1984.-1999. radio u "4. novembar" Mojkovac kao rukovodilac radnih jedinica kontrola kvaliteta preseraja i komercijale, od 1999.-2001. izvršni direktor "Proteks" DOO Mojkovac, a od 2001.-2006. godine komercijalista u "Kunovica trade" DOO Mojkovac. Od 2006. godine zaposlen u Opštini Mojkovac kao menadžer Opštine.

5.

DRAGOMIR MRDAK

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.

MlLOJICA MINIĆ

 

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.

NOVKA VLAOVIĆ

 

V.D.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

novka_vlaovic

 

Novka Vlaović rođena je 01.01.1954. godine u mjestu Petrovići opština Nikšić. Osnovnu školu završila je u Petrovićima, gimnaziju u Nikšiću, a pravni fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo: radila kao pravni referent 1979-1980. u KID "Vukman Kruščić" u Mojkovcu, od 1980.-1983. u PKB Herceg Novi Zelenika, 1984.-1999. u HTO "Montenegroturist" OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, 1999.-2003. u Direkciji za nekretnine, 2003.-2006. u Fabrici "4.novembar" Mojkovac, a od 2006. radi u Opštini Mojkovac na poslovima sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti, sada  Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.

JOVIĆ MARKOVIĆ

 

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

 

jovic

 

Jović Marković rođen je 13.03.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju, gimnaziju u Mojkovcu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu.

Radno iskustvo: radio kao tehnolog elektro održavanja u "Miloje Zekić" - Kruševac, FAK - Kolašin, "4. novembar" Mojkovac, upravnik održavanja u FAK - Kolašin, direktor Telekomunikacionog centra Mojkovac, tehnički direktor Fabrike vode "Lipovo", tehnički direktor ad "Bjelasica Rada", a od 2012. godine zaposlen u Opštini Mojkovac na mjestu sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.

RADOSLAV MEDOJEVIĆ

 

V.D.SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE,EKONOMIJU I LOKALNE PRIHODE

 

misko1

 

Radoslav Medojević rođen je 01.11.1951. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio u Mojkovcu, a srednju Tehničku u Podgorici, Višu tehničku školu završio u Novom Sadu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smjer organizacionih nauka.

Radno iskustvo: radio u fabrici "Sever" u Subotici, fabrici "4.novembar" u Mojkovcu, JUSMŠ "Vuksan Đukić" Mojkovac, u Atlasmont banci-ekspozitura Mojkovac, sada zaposlen u Opštini Mojkovac kao sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.

DRAGAN MARKOVIĆ

 

V.D.RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE

 

dragan1

 

Dragan Marković rođen je 13.08.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na Metalurškom fakultetu u Podgorici. Po završenim studijama zaposlio se u "14. oktobru" u Kruševcu. Nakon toga radio u kombinatu "Vukman Kruščić" Mojkovac, a od 2006. imenovan za rukovodioca Službe zaštite Opštine Mojkovac.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.

VIDOJE SMOLOVIĆ

 

V.D. NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE

vidoje

 

Vidoje Smolović rođen je 03.01.1966. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio u Mojkovcu. 1995. godine diplomirao na Fakultetu za narodnu odbranu.

Radno iskustvo: 2000-2003. komandir odjeljenja Posebne jedinice policije; 2003-2004. komandir Mobilne jedinice za kontrolu teritorije stanice granične policije Berane; 2004-2005. pomoćnik komandira za granicu Stanice granične policije Berane; 2005-2007. komandir Stanice granične policije Berane: od 2010. zaposlen u Opštini Mojkovac, a 02.2013. godine imenovan za načelnika Komunalne policije Opštine Mojkovac.

 

12.

MAGDALENA MRDOVIĆ

 

DIREKTORICA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

 

magdalena_mrdovic

 

Magdalena Mrdović rođena je 04.12.1974. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Mojkovcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za istoriju i geografiju, potom završila Master studije i stekla zvanje master menadžer na Univerzitetu u Beogradu.

Radno iskustvo:radila novinarske i spikerske poslove u lokalnoj radio stanici, bila diopisnik Radija Crne Gore i novinar listova Republika i Publika, zatim radila u srednjoj školi, od 2006. godine zaposlena ui lokalnoj samoupravi na poslovima poslovnog sekretara, a od 2008. godine na poslovima rukovodioca Službe za poljoprivredu, puteve i vode. Od 2012. godine imenovana za direktora u Turističke organizacije Mojkovac.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.

RODOLJUB ĆORIĆ

 

DIREKTOR CENTRA ZA KULTURU

 

rodjocoric

 

Rodoljub Ćorić rođen je 25.09.1968. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu (prirodno-matematički smjer) završio u Mojkovcu. Diplomirao na beogradskom univerzitetu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Postdiplomske studije nastavlja u Podgorici.

Radno iskustvo: direktor Radio "Mojkovac" od 1997-2010. godine, imenovan na mjestu direktora JU Centar za kulturu  "Nenad Rakočević" 04.04.2010. godine. Predsjednik komisije Ministarstva kulture i medija za dodjelu novinarske nagrade od 2006-2009. godine.

Osnivač "Mojkovačkih novina", "RTV Mojkovac", manifestacije "Mojkovačko kulturno ljeto", takođe je i osnovač stonoteniskog kluba "Mojkovac", šampiona države u stonom tenisu za sezone 2008/2009 i 2009/2010.

Autor tri knjige poezije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.

 

 

DIREKTOR DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.

DRAGICA VUČINIĆ

  V.D. DIREKTORICA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
 

dragica_vucinic_1

 

Dragica Vučinić rođena je 24.02.1989. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Mojkovcu. Školovanje nastavlja na Univerzitetu Crne Gore, Fakultet političkih nauka. Osnovne i speciojalističke studije završila je na studijskom programu politikologija 2011. godine. Nakon završenih studija radno iskustvo stekla je u Opštini Mojkovac, a 2014. godine imenovana je za vršioca dužnosti direktora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac".