poljop

Graphic3
sport_nvo
czkmk
rtvmk
AMSCG
T.O.Mojkovac
Imenik

darujemo

Shadow
f

Direktor Direkcije javnih radova Crne Gore, gospodin Žarko Živković, posjetio je danas Opštinu Mojkovac i sa predsjednikom Opštine, Dejanom Medojevićem, razgovarao o realizaciji projekata planiranih u ovoj godini.

 

Radi se o projektu izgradnje administrativnog objekta za koji je planirano 430.000,00€, projektu izrade projektne dokumentacije za put Vragodo-Vrioca-Žarski katun za koji će biti izdvojeno 20.000,00€ budžetskih sredstava. Zatim završetak III faze sanacije i adaptacije Centra za kulturu, koja podrazumijeva finansiranje nabavke i ugradnje scenske tehnike i mehanike u iznosu od 300.000,00€.

 

U 2014. godini predviđen je i početak i završetak radova II faze rekonstrukcije ulice Vojislava Šćepanovića, što će iznositi 170.000,00€, završetak radova na lokalnim putevima u dužini od 2km što će iznositi 100.000,00€, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Nemanjića u Rudnici - 20.000,00€ i završetak radova na regulaciji rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta u Prošćenju.

 

Realizacija svih ovih projekata predviđenih u 2014. godini iznosiće ukupno 1.064,000,00€.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow