poljop

Graphic3
sport_nvo
czkmk
rtvmk
AMSCG
T.O.Mojkovac
Imenik

darujemo

Shadow
f

S obzirom na veliki broj prijavljenih kandidata na Konkurs, vodeći računa o njihovoj prosječnoj ocjeni, materijalnoj situaciji, porodičnoj situaciji (samohranost roditelja), broju studenata u porodici i potrebi da se obuhvati što veći broj studijskih profila, predsjednik Opštine je odlučio da dodijelli, mimo rang liste, još 10 stipendija, studentima koji nijesu zadovoljili uslove Konkursa.

Preuzmite Odluku.

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow