NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Gradska uprava
1.

 

RANKO MIŠNIĆ


PREDSJEDNIK OPŠTINE

 


 

 

Ranko Mišnić rođen je 17.12.1958.godine.

Na mjesto predsjednika Opštine Mojkovac izabran je 01.02.2018. godine.


2.

RADOJICA VLAOVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE


radojica_vlaovic


Radojica Vlaović rođen je 14.12.1953. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završio je u Mojkovcu, a gimnaziju u Bijelom Polju, diplomirao 1977. godine na Pravnom fakultetu u Titogradu. Pravosudni ispit položio 1982. godine u Beogradu.

Radno iskustvo: radio kao pravni referent u Opštini Mojkovac, član Konferencije SSOJ na profesionalnom radu, direktor HTP "Montenegroturist" Budva-OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, sekretar OK SSRN Mojkovac, predsjednik OK SK Mojkovac, poslanik u Skupštini RCG i predsjednik Odbora za privredu i razvoj Skupštine RCG, sekretar Vijeća građana u Skupštini SRJ, sekretar Ministarstva pravde u Vladi CG, sada potpredsjednik Opštine Mojkovac.


3.

MAJA IKERVARI

GLAVNI ADMINISTRATOR


maja_ikervari

 

Maja Ikervari rođena je 22.04.1978. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mojkovcu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, zvanje master menadžera stekla 2009.-2010. godine.

Radno iskustvo: radila u Osnovnom sudu u Kolašinu od 2002.-2006. godine na poslovima Upravitelja sudske pisarnice, od 2006. godine zaposlena u Opštini Mojkovac kao glavni administrator Opštine.

4.

PREDRAG ZEJAK

MENADŽER


predrag_zejak


Predrag Zejak rođen je 21.03.1959. godine u Prijepolju. Osnovnu školu završio u Brodarevu a gimnaziju u Prijepolju. Diplomirao na Mašinskom fakultetu smjer mehanizacija u Podgorici.

Radno iskustvo: od 1983.-1984.godine radio u FAP iz Priboja kao konstruktor, od 1984.-1999. radio u "4. novembar" Mojkovac kao rukovodilac radnih jedinica kontrola kvaliteta preseraja i komercijale, od 1999.-2001. izvršni direktor "Proteks" DOO Mojkovac, a od 2001.-2006. godine komercijalista u "Kunovica trade" DOO Mojkovac. Od 2006. godine zaposlen u Opštini Mojkovac kao menadžer Opštine.

5.

DRAGOMIR MRDAK

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE


 

6.

MlLOJICA MINIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

 

7.

NOVKA VLAOVIĆ

V.D.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI


novka_vlaovic

 

Novka Vlaović rođena je 01.01.1954. godine u mjestu Petrovići opština Nikšić. Osnovnu školu završila je u Petrovićima, gimnaziju u Nikšiću, a pravni fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo: radila kao pravni referent 1979-1980. u KID "Vukman Kruščić" u Mojkovcu, od 1980.-1983. u PKB Herceg Novi Zelenika, 1984.-1999. u HTO "Montenegroturist" OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, 1999.-2003. u Direkciji za nekretnine, 2003.-2006. u Fabrici "4.novembar" Mojkovac, a od 2006. radi u Opštini Mojkovac na poslovima sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti, sada  Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

8.

JOVIĆ MARKOVIĆ

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ


jovic

 

Jović Marković rođen je 13.03.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju, gimnaziju u Mojkovcu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu.

Radno iskustvo: radio kao tehnolog elektro održavanja u "Miloje Zekić" - Kruševac, FAK - Kolašin, "4. novembar" Mojkovac, upravnik održavanja u FAK - Kolašin, direktor Telekomunikacionog centra Mojkovac, tehnički direktor Fabrike vode "Lipovo", tehnički direktor ad "Bjelasica Rada", a od 2012. godine zaposlen u Opštini Mojkovac na mjestu sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj.


9.

RADOSLAV MEDOJEVIĆ

V.D.SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE,EKONOMIJU I LOKALNE PRIHODE

 

misko1

 

Radoslav Medojević rođen je 01.11.1951. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio u Mojkovcu, a srednju Tehničku u Podgorici, Višu tehničku školu završio u Novom Sadu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smjer organizacionih nauka.

Radno iskustvo: radio u fabrici "Sever" u Subotici, fabrici "4.novembar" u Mojkovcu, JUSMŠ "Vuksan Đukić" Mojkovac, u Atlasmont banci-ekspozitura Mojkovac, sada zaposlen u Opštini Mojkovac kao sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode.


10.

DRAGAN MARKOVIĆ

V.D.RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE


dragan1


Dragan Marković rođen je 13.08.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na Metalurškom fakultetu u Podgorici. Po završenim studijama zaposlio se u "14. oktobru" u Kruševcu. Nakon toga radio u kombinatu "Vukman Kruščić" Mojkovac, a od 2006. imenovan za rukovodioca Službe zaštite Opštine Mojkovac.


11.

VIDOJE SMOLOVIĆ

V.D. NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE

vidoje

 

Vidoje Smolović rođen je 03.01.1966. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio u Mojkovcu. 1995. godine diplomirao na Fakultetu za narodnu odbranu.

Radno iskustvo: 2000-2003. komandir odjeljenja Posebne jedinice policije; 2003-2004. komandir Mobilne jedinice za kontrolu teritorije stanice granične policije Berane; 2004-2005. pomoćnik komandira za granicu Stanice granične policije Berane; 2005-2007. komandir Stanice granične policije Berane: od 2010. zaposlen u Opštini Mojkovac, a 02.2013. godine imenovan za načelnika Komunalne policije Opštine Mojkovac.


12.

MAGDALENA MRDOVIĆ

DIREKTORICA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

 

magdalena_mrdovic


Magdalena Mrdović rođena je 04.12.1974. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Mojkovcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za istoriju i geografiju, potom završila Master studije i stekla zvanje master menadžer na Univerzitetu u Beogradu.

Radno iskustvo:radila novinarske i spikerske poslove u lokalnoj radio stanici, bila diopisnik Radija Crne Gore i novinar listova Republika i Publika, zatim radila u srednjoj školi, od 2006. godine zaposlena ui lokalnoj samoupravi na poslovima poslovnog sekretara, a od 2008. godine na poslovima rukovodioca Službe za poljoprivredu, puteve i vode. Od 2012. godine imenovana za direktora u Turističke organizacije Mojkovac.


13.

RODOLJUB ĆORIĆ

DIREKTOR CENTRA ZA KULTURU


rodjocoric


Rodoljub Ćorić rođen je 25.09.1968. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu (prirodno-matematički smjer) završio u Mojkovcu. Diplomirao na beogradskom univerzitetu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Postdiplomske studije nastavlja u Podgorici.

Radno iskustvo: direktor Radio "Mojkovac" od 1997-2010. godine, imenovan na mjestu direktora JU Centar za kulturu  "Nenad Rakočević" 04.04.2010. godine. Predsjednik komisije Ministarstva kulture i medija za dodjelu novinarske nagrade od 2006-2009. godine.

Osnivač "Mojkovačkih novina", "RTV Mojkovac", manifestacije "Mojkovačko kulturno ljeto", takođe je i osnovač stonoteniskog kluba "Mojkovac", šampiona države u stonom tenisu za sezone 2008/2009 i 2009/2010.

Autor tri knjige poezije.


14.

 

DIREKTOR DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"


 

15.

DRAGICA VUČINIĆ

V.D. DIREKTORICA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

dragica_vucinic_1

 

Dragica Vučinić rođena je 24.02.1989. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Mojkovcu. Školovanje nastavlja na Univerzitetu Crne Gore, Fakultet političkih nauka. Osnovne i speciojalističke studije završila je na studijskom programu politikologija 2011. godine. Nakon završenih studija radno iskustvo stekla je u Opštini Mojkovac, a 2014. godine imenovana je za vršioca dužnosti direktora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac". 

 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________

 

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 92 gostiju na mreži