U Opštini Mojkovac u toku su brojne aktivnosti na realizaciji projekata za koje je Opština, preko projektnog tima, aplicirala u prethodnoj i tekućoj godini. Izdvajamo neke od njih, a detaljnije možete pronaći klikom na link: Aktivnosti projektnog tima Opštine Mojkovac

a

Klikom na link možete pogledati aktuelnosti vezane za svaki pojedinačni projekat.

 

 

blinking_new

 

PROJEKAT "SINJAJEVINA"

 


shadowshadow


PROJEKAT "SAČUVAJMO NAŠE RIJEKE" - THE PROJECT "LET'S SAVE OUR RIVERS"

 

 

rijeke1


 

shadowshadowshadow

 

 

Projekat: "Rekonstrukcija sportstke hale u Mojkovcu"

 

Opština Mojkovac je u julu 2011. godine aplicirala Projektom "Rekonstrukcija sportske hale u Mojkovcu" na Konkurs Delegacije EU u Crnoj Gori za male opštinske infrastrukturne projekte, a u novembru 2011. potpisan Ugovor.

Ukupan budžet za realizaciju ovog projekta je 349.689,62€ od čega 68% ili 237.788,94€ finansirano od strane EU, 20% ili 69.937,92€ finansira Vlada CG a 41.962,75€ tj. 12% finansiralo se iz Budžeta Opštine Mojkovac

Info o projektu

Flajer "Rekonstrukcija sportske hale u Mojkovcu"

 

shadowshadowshadow

 

Projekat: "Ekonomsko osnaživanje žena kroz podsticanje ženskog preduzetništva"


Organizacija UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Opštinama Cetinje, Kolašin i  Mojkovac, u okviru programa za rodnu ravnopravnost relaizuje Porjekat u cilju podsticanja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena.

Programom je predviđeno da se kroz edukaciju i stručnu podršku pomogne ženama koje žele da započnu posao ili su već u poslu, ali žele da ga unaprijede, da povećaju nivo znanja, vještina i kontakata koji su neophodni za uspješno bavljenje preduzetništvom.

Detaljnije o ovom projektu u kojem je jedan od participanata Opštine Mojkovac možete pročitati OVDJE.

ODOBRENI GRANTOVI OD STRANE RRA ZA OPŠTINU MOJKOVAC ZA PREDUZETNICE IZ PROJEKTA "ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO"

- preuzmite fajl lista preduzetnica iz opštine Mojkovac kojima su odobreni grantovi

 

shadowshadowshadow

 


Projekat: "Rudnici kulture"

 

NVO "TERRA NOSTRA" i Opština Mojkovac realizuju projekat od posebnog značaja za Opštinu Mojkovac, a kao prvi ovog tipa - i za državu Crnu Goru.

Naime, radi se o projektu stavljanja u funkciju napuštenog - zatvorenog rudnika olova i cinka "Brskovo" u kulturne i turističke svrhe, odnosno nalaženje načina da se ono što je ostalo od Rudnika (dokumentacija, projekti, fotografije, artifakti, lične kolekcije) objedini u cilju očuvanja industrijskog identiteta grada Mojkovca.

Projekat "Rudnici kulture" je regionalnog karaktera i značaja, oko koga su se okupili predstavnici EX YU republika: Slovenije (Idrija), Hrvatske (Labin, Zagreb), BiH (Banovići i Prijedor), Srbije (Krušedol) i Crne Gore ("Terra nostra" i Opština Mojkovac).

Detaljnije o ovom projektu Opštine Mojkovac možete pročitati OVDJE.

 

Informacija o posjeti projektnog tima Mojkovcu 13.-15.12.2013.  - preuzmite fajl


 

shadowshadowshadow

 

 

Projekat: "Znanje za održivi razvoj-znanje za budućnost"

 

Opština Mojkovac u saradnji sa JU OŠ "Aleksa Đilas Bećo" i Turističkom organizacijom Mojkovac realizuje projekat "Znanje za održivi razvoj - znanje za budućnost". Projekat finansira Regionalni centar za životnu sredinu (REC - Regional environmental Center) koji realizuje program "Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu" finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske.

Jedan od glavnih aktivnosti projekta je sprovođenje edukativnog programa "Ne ostavi ni traga", koji promoviše vještinu i etiku boravka u prirodi kako bi podržao održivu upotrebu prostora u divljini kao i prirodnih područja.

 

Detaljnije o ovom projektu možete pročitati klikom na link Znanje za održivi razvoj-znanje za budućnost.