NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload

 

poljop

Graphic3
sport_nvo
czkmk
rtvmk
AMSCG
T.O.Mojkovac
Imenik

darujemo

Shadow
f
Zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine

 

ZAKONI

sha

 

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o strateška procjena uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti životne sredine - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti prirode - preuzmi tekst

Zakon o upravljanju otpadom - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti od buke- preuzmi tekst

Zakon o nacionalnim parkovima- preuzmi tekstPRAVILNICI i UREDBE

sha

 

- Uredba o projektima - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za određivanje sadržaja elab. o procjeni utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine - preuzmi tekst

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini - preuzmi tekst

- Akustične zone - preuzmi tekst


 

ODLUKE

sha

 

 

- Predlog odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Lokalnu studiju lokacije Mišnića potok - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije Štitarička rijeka - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dio PUP "Babića Polje"-Biznis zona - preuzmi tekst

- Odluka o načinu privremenog skladištenja otpada - preuzmi tekst

- Odluka o određivanju privremene lokacije za skladištenje otpada - preuzmi tekst

 

 

ZAHTJEVI

sha

 

- Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zahtjev za saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

 

 

 

 

 

izbori

 

 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

19.04.2018.

KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018. godinu.

 

18.04.2018.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE


01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________


OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 331 gostiju na mreži
izborna