NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Stanovništvo
Godina
Broj stanovnika
Broj domačinstava
1948
5856
1167
1953
7252
1640
1961
8832
1917
1971
9833
1982
1981
10753
2494
1991
10851
3058
2003
10015
2917
2011 8622

 

 

 

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti u %

Crnogorci
Srbi
Albanci
Bošnjaci
Muslimani
Hrvati
Ostali
2003.
54,77
41,12
0,02
0,09
0,14
0,04
3,82
2011. 59,11 35,47 0,00 0,09 0,04 0,02 5,27

 

 

 

Stanovništvo prema polu i starosti (2003)
M
Ž
Prosječna starost u godinama
5485
4530
35,7
4352 4270 38,4

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Zaposleno stanovništvo
2003 / %
41,4
21,9

 

 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________

 

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 117 gostiju na mreži