blinking_new

ODOBRENI GRANTOVI OD STRANE RRA ZA OPŠTINU MOJKOVAC ZA PREDUZETNICE IZ PROJEKTA "ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO" - preuzmite fajl lista preduzetnica iz opštine Mojkovac kojima su odobreni grantovi


 

Organizacija UNDP-a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Opštinama Cetinje, Kolašin i Mojkovac, u okviru Programa za rodnu ravnopravnost, realizuje projekat u cilju podsticanja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena.

Programom je predviđeno je da se kroz edukaciju i stručnu podršku pomogne ženama koje žele da započnu posao ili su već u poslu, ali žele da ga unaprijede, da povećaju nivo  znanja, vještina i kontakata koji su neophodni za uspješno bavljenje preduzetništvom.

Takođe, predviđeno je i pružanje stručne podrške lokalnim upravama da razviju nove, rodno osjetljive mehanizme za razvoj  preduzetništva, čime bi se omogućila veća iskorišćenost ženskog radnog potencijala i ekonomski prosperitet na lokalnom nivou.

Iako je potencijal za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori  veoma  visok, postoje ozbiljne barijere kako na društvenom nivou tako i na institucionalnom,  sistematskom nivou (stereotipi, patrijarhalni mentalitet, nedostatak preduzetničke motivacije, nedostatak podrške porodice, ozbiljan nedostatak znanja i vještina neophodnih za uspješno preduzetništvo itd.). Svi navedeni faktori su posebno izraženi u domenu ženskog preduzetništva koje se, prema podacima Montstata iz 2011. godine, nalazi na izuzetno niskom nivou, svega 9,6% žena su vlasnice poslovnih subjekata u Crnoj Gori. Nasuprot ovim statističkim podacima izražen je procenat žena sa visokim 67,2% i specijalističkim obrazovanjem 61,5%.


Kontakt osoba za Mojkovac je gospođa Ljubinka Mitrovic, tel. 069 380 414


Aktivnosti u okviru Projekta rodne ravnopravnosti IPA "Ekonomsko osnaživanje žena kroz podsticanje ženskog preduzetništva":


- U okviru "Žensko preduzetništvo" u Kolašinu će se u utorak, 4. juna, u Centru za kulturu sa početkom u 10 časova održati sastanak na teme:


1. Organska proizvodnja i sertifikacija poljoprivrednih proizvoda

2. Geografsko porijeklo i imena proizvoda

3. Biznis informacije o otvorenom javnom pozivu iz Agrobudžeta

Na ove teme govoriće predstavnici Monteorganike i Ministarstva poljoprivrede.

________________________________________________________


 

- Informacija 15.05.2013. (klik za download)


- 19. i 20.04.2013. 10.00h - Mojkovac: seminar "Preduzetništvo - moja šansa" (uvod u preduzetništvo i razrada biznis ideje)


- 20.04.2013. 10.00h - Kolašin: obuka za izradu suvenira


- 20.04.2013. 10.00h - Kolašin: Uzgoj, branje i otkup ljekovitog bilja


- 22-26..04.2013. 10.00h - Cetinje: Kreativna radionica "Od ideje do kupca"