poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o realizaciji budžeta: kvartalne, polugodišnje, godišnje. Izvještaje o dodjeli sredstava političkim partijama i NVo. Planove budžeta i završne račune. Klikom na željeni link preuzimate fajl.

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2014.
Izvršenje za period 01.01.2014. - 30.06.2014.

 

shadowshadowshadow