+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Biznis zona

U skladu sa nacionalnom politikom razvoja Crne Gore, Opština Mojkovac je svoj razvojni koncept bazirala na definisanju vizije razvoja opštine, identifikaciju glavnih sektora razvoja, kako bi se u samom procesu razvoja komparativne prednosti pretvorile u konkurentske.

Odlukom o "Babića Polje" otvorenom za ulaganje sa paketom podsticajnih mjera za poslovanje jasno su definisani najpovoljniji uslovi i kriterijumi za dodjelu u zakup prostora zone, kao i način korišćenja istog.

Osnivanje biznis zone "Babića Polja" za krajnji cilj ima stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za povlačenje investicija na lokalnom nivou kao i uticaj na smanjenje stope nezaposlenosti. Ovako projektovana biznis zona je privlačna za investitore koji na osnovu povoljnosti mogu odlučiti da svoje poslovanje i proizvodnju lociraju upravo u ovoj zoni.

Opširnije...

bz      bz br

PRAVNI OKVIR
Uredba o podsticanju direktnih investicija

Odluka o osnivanju biznis zone "Babića Polje"

Predinvesticiona studija u vezi sa biznis zonama

Javni oglas Vlade Crne Gore za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

 

Na sledećim linkovima pogledajte filmove o biznis zonama


JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

© 2020 Bild studio