poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Pregled analitičkih kartica Opštine Mojkovac u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja:

 

 

• Sedmodnevene informacije u skladu sa članom 28

Analitičke kartice Opštine Mojkovac

 

07.11.-13.11.2016. - preuzmite

31.10.-06.11.2016. - preuzmite

24.10.-30.10.2016. - preuzmite

17.10.-23.10.2016. - preuzmite

10.10.-16.10.2016. - preuzmite

03.10.-09.10.2016. - preuzmite

26.09.-02.10.2016. - preuzmite

19.09.-25.09.2016. - preuzmite

12.09.-18.09.2016. - preuzmite

05.09.-11.09.2016. - preuzmite

29.08.-04.09.2016. - preuzmite

22.08.-28.08.2016. - preuzmite

15.08.-21.08.2016. - preuzmite

08.08.-14.08.2016. - preuzmite

01.08.-07.08.2016. - preuzmite

25.07.-31.07.2016. - preuzmite

18.07.-24.07.2016. - preuzmite

12.07.-17.07.2016. - preuzmite


• Petnaestodnevene informacije u skladu sa članom 29 i 30.

Analitičke kartice raspodijeljene socijalne pomoći

 

10.10.-24.10.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

25.09.-09.10.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

10.09.-24.09.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

26.08.-09.09.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

11.08.-25.08.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

27.07.-10.08.2016. - nije bilo raspodijeljene soc.pomoći u periodu

12.07.-26.07.2016. - preuzmi

 

 

Analitičke kartice potrošnje sredstava budžetske rezerve

 

10.10.-16.10.2016. - nije bilo izdataka sa pozicija budž.rezerve u periodu

25.09.-09.10.2016. - preuzmite

10.09.-24.09.2016. - preuzmite

26.08.-09.09.2016. - preuzmite

11.08.-25.08.2016. - preuzmite

27.07.-10.08.2016. - preuzmite

12.07.-26.07.2016. - preuzmite

 

 

Izvodi iz lokalnog trezora Opštine Mojkovac

 

10.10.-16.10.2016. - preuzmite

25.09.-09.10.2016. - preuzmite

10.09.-24.09.2016. - preuzmite

26.08.-09.09.2016. - preuzmite

11.08.-25.08.2016. - preuzmite

27.07.-10.08.2016. - preuzmite

12.07.-26.07.2016. - preuzmite