+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

LOKALNI IZBORI MOJKOVAC 2021.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
05.10-11.10.2021.-po budz.liniji

05.10-11.10.2021.-po org.jedin.
05.10-11.10.2021.  05.10-11.10.2021. 05.10-11.10.2021. 05.10-11.10.2021.
28.09-04.10.2021.-po budz.liniji

28.09-04.10.2021.-po org.jedin
.
28.09-04.10.2021.
28.09-04.10.2021.
28.09-04.10.2021.-nije bilo soc.davanja
28.09-04.10.2021.
 21.09-27.09.2021. 21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.
15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021.  15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga

shadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA

05.10.-11.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
28.09.-04.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

21.09.-27.09.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

15.09.-20.09.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

https://dcmojkovac.me/analiticke_kartice

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
05.10.-11.10.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
28.09.-04.10.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
21.09.-27.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
05.10.-11.10.2021.-nije bilo ugovora
28.09.-04.10.2021.-nije bilo 
ugovora

21.09.-27.09.2021.-nije bilo 
ugovora

15.09.-20.09.2021.-nije bilo ugovora

 

 

 

 

 
shadowshadow


JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"


http://czkmojkovac.com

 

15.09.-20.09.2021.-analitičke kartice-preuzmite

15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
 shadow

 

RANIJE OBJAVE

© 2021 Bild studio