+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

LOKALNI IZBORI MOJKOVAC 2021.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
30.11-06.12.2021.-po budz.liniji

30.11-06.12.2021.-po org.jedin.
30.11-06.12.2021. 30.11-06.12.2021.-nema
30.11-06.12.2021.-nema 30.11-06.12.2021.
23.11-29.11.2021.-po budz.liniji

23.11-29 .11.2021.-po org.jedin.
23.11-29.11.2021.  23.11-29.11.2021. 23.11-29.11.2021.-nema 23.11-29.11.2021.
16.11-22.11.2021.-po budz.liniji

16.11-22 .11.2021.-po org.jedin.
16.11-22.11.2021.  16.11-22.11.2021.  16.11-22.11.2021.  16.11-22.11.2021. 
09.11-15.11.2021.-po budz.liniji

09.11-15 .11.2021.-po org.jedin.
09.11-15.11.2021.  09.11-15.11.2021.  09.11-15.11.2021. -nema 09.11-15.11.2021. 
02.11-08.11.2021.-po budz.liniji

02.11-08 .11.2021.-po org.jedin.
 02.11-08.11.2021.   02.11-08.11.2021.  02.11-08.11.2021.  02.11-08.11.2021.
26.10-01.11.2021.-po budz.liniji

26.10-01.11.2021.-po org.jedin.
26.10-01.11.2021.  26.10-01.11.2021. 26.10-01.11.2021.-nema 26.10-01.11.2021.
19.10-25.10.2021.-po budz.liniji

19.10-25.10.2021.-po org.jedin.
19.10-25.10.2021. 19.10-25.10.2021.-nema 19.10-25.10.2021.-nema 19.10-25.10.2021.
12.10-18.10.2021.-po budz.liniji

12.10-18.10.2021.-po org.jedin.
12.10-18.10.2021.  12.10-18.10.2021.  12.10-18.10.2021.  12.10-18.10.2021. 
05.10-11.10.2021.-po budz.liniji

05.10-11.10.2021.-po org.jedin.
05.10-11.10.2021.  05.10-11.10.2021. 05.10-11.10.2021. 05.10-11.10.2021.
28.09-04.10.2021.-po budz.liniji

28.09-04.10.2021.-po org.jedin
.
28.09-04.10.2021.
28.09-04.10.2021.
28.09-04.10.2021.-nije bilo soc.davanja
28.09-04.10.2021.
 21.09-27.09.2021. 21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.  21.09-27.09.2021.
15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021. 15.09.-20.09.2021.  15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga

shadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA

30.11.-06.12.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
23.11.-29.11.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

16.11.-22.11.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

09.11.-15.11.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

02.11.-08.11.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

26.10.-01.11.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

19.10.-25.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

12.10.-18.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

05.10.-11.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

28.09.-04.10.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

21.09.-27.09.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

15.09.-20.09.2021.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

https://dcmojkovac.me/analiticke_kartice

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
30.11.-06.12.2021.- preuzmi
23.11.-29.11.2021.- preuzmi

16.11.-22.11.2021.-
nije bilo izdatih putnih naloga
09.11.-15.11.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga

02.11.-08.11.2021.-preuzmi

26.10.-01.11.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
19.10.-25.10.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
12.10.-18.10.2021.-preuzmi
05.10.-11.10.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
28.09.-04.10.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
21.09.-27.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
30.11.-06.12.2021.-nije bilo ugovora
23.11.-29.11.2021.-nije bilo ugovora

16.11.-22.11.2021.-nije bilo ugovora

09.11.-15.11.2021.-nije bilo ugovora

02.11.-08.11.2021.-nije bilo ugovora

26.10.-01.11.2021.-nije bilo ugovora

19.10.-25.10.2021.-nije bilo ugovora

12.10.-18.10.2021.-nije bilo ugovora

05.10.-11.10.2021.-nije bilo 
ugovora

28.09.-04.10.2021.-nije bilo 
ugovora

21.09.-27.09.2021.-nije bilo 
ugovora

15.09.-20.09.2021.-nije bilo ugovora

 

 

 

 

 

 

 shadow
shadow


JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"


http://czkmojkovac.com

 

15.09.-20.09.2021.-analitičke kartice-preuzmite

15.09.-20.09.2021.-nije bilo izdatih putnih naloga
 shadow

 

RANIJE OBJAVE

© 2021 Bild studio