+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

PARLAMENTARNI IZBORI CRNA GORA 2020.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
29.06.-05.07.2020.  
21.06.-28.06.2020.
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 

shadowshadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA
29.06.-05.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
21.06.-28.06.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 
21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 
21.06.2020-28.06.2020.-nije bilo ugovora o kor.mehanizacije 

 

 

 

 

 
shadowshadow

JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

29.06.-05.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

 shadow

 

RANIJE OBJAVE

© 2020 Bild studio