poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 42/06), objavljuje

 

KONKURS

za stipendiranje 33 studenata za školsku 2017/2018.

 

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih i specijalističkih studija koji po prvi put upisuju školsku godinu za koju se stipendija traži, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

 

Konkurs je otvoren do 13.03.2018. godine

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti - Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.

A

Detalje konkursa, obrazovne profile koji se stipendiraju, uslove, rokove i detalje o potrebnoj dokumentaciji preuzmite klikom na link: KONKURS 2017/2018.

 

Rang lista za dodjelu stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine dana 20.03.2018.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow