NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti

 

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 27.05.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o donošenju Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac do 2020.


2. Odluku o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD


3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost


4. Odliku o imenovanju projekt menadžera


5. Odluku o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac"


6. Program uređenja prostora za 2011.


7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010.Tekstove odluka možete pogledati ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 
 

Na osnovu člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere nevladinih organizacija ("Sl.list CG-opštinski propisi"),br 12/011,Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

Za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu namijenjenih za sport i transfere NVO

 

I


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za SPORT, pravo ucesca imaju fizička lica i sportski klubovi registrovani kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori sa sjedištem u Mojkovcu.

 

Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji, (Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, Obavještenje o razvrstavanju - Izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

plan i program rada sa vizijom - očekivanim rezultatima završni račun za prethodnu takmičarsku godinu

dokaz o broju registrovanih, licenciranih članova u strukovnim savezima za tekuću godinu.

Odabir programa za finansiranje izvršiće Komisja za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO, na osnovu sledećih kriterijuma:

Masovnost

tradicija,

uspjeh (olimpijska,svjetska, evropska, balkanska,regionalna i državna takmičenja, rang takmičenja, prva, druga liga, kup takmičenja, bonus ekipama koje su osvojile medalje)

Stručni rad,

Olimpijski sport


II


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za transfere NVO pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Mojkovcu.


Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji (Rješenje o upisu u registar NVO, Obavještenje o razvrstavanju - izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

kratak opis organizacije sa prethodno realizovanim projektima,

projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

preporuka eksperata o kvalitetu projekta

garancija ovlašćenog lica (izjavu da nije dobio sredstva od drugog donatora za projekat koji kandiduje),

finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima i realizaciji projekta sa kojim su konkurisali u prethodnoj godini.

 

Projekat treba da sadrži:


naziv organizacije,

naziv projekta,

program rada,

oblast na koju se odnosi projekat,

ciljevi projekta,

detaljan opis projekta (opisati po segmentima projekat) sa propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, kompjuterske simulacije, CD i sl.),

budžet projekta,

način praćenja projekta,

ovlašćeno lice za realizaciju projekta (ime, prezime, adresa, tel.), rok realizacije projekta,

broj žiro računa.


Prijave na Konkurs sa naznakom "Konkurs za sport" podnose se u roku od 15 dana, a prijave na konkurs sa naznakom Konkurs za transfere NVO" podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Pobjeda".


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, Trg Ljubomira Bakoča bb Mojkovac,sa naznakom "prijava na konkurs, za sport i nevladine organizacije".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SEKRETAR

Novka Vlaović, s.r.

 
 

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 30.03.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Radojice Vlaovića za potpredsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

3. Odluku o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu

4. Odliku o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

5. Odluku o imenovanje Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO

6. Odluku o usvajanju strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

7. Odluku o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju


Tekstove navedenih odluka možete naći ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

Sekretarijat za uređenje prostora

zaštitu životne sredine, komunalno- stambene poslove i saobraćaj


Upućuje  javni

P   O   Z   I   V

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju


 

N A C R T A

PROGRAMA   UREĐENJA PROSTORA ZA 2011.g.

 


Javna rasprava će se održati u periodu od 07.04. - 21.04.2011. godine, u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno - stambene poslove i saobraćaj, zgrada "Bojne njive", kancelarija Glavnog urbaniste, I sprat, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.


Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti  prilikom učešća na javnoj raspravi, ili u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj - Trg Ljubomira Bakoča bb, Opština Mojkovac, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Tekst Programa uređenja prostora za 2011. u elektronskoj formi možete preuzeti  ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Sekretarijat za  uređenje prostora,

zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj

Opština Mojkovac

 


___________________________________________________________________________  
 

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

 

CRNOGORSKOM FONDU ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU  iz Podgorice izdata građevinska dozvola za izgradnju kolektivnog stambenog objekta sa poslovanjem,  spratnosti Su+P+3+Pk na dijelu KAT.PARC.1544 KO MOJKOVAC-urbanistička parcela br.1 DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem" - zona "G", zavedena pod brojem 09-210-2-4/224 od 30.03.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 

 

___________________________________________________________________________  
 

Skupština Opštine Mojkovac je na sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, usvojila

ODLUKU

O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC

ZA 2011. GODINU

Budžet Opštine Mojkovac za 2011. godinu sadrži prihode i rashode u iznosu od 2.730.235,59 €

Prihodi su raspoređeni na:

- Budžetske rashode u iznosu od: 2.685.235,59 €

- Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od: 15.000,00 €

- Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od: 30.000,00 €

Plan Budžeta Opštine Mojkovac postavljen je na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 
 

Zaključkom Predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-241 od 28.02.2011. godine,  stavljen je na javnu raspravu                   Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu.

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj u prostorijama Opštine Mojkovac,                        po sljedećem planu:

 

 

- Mjesne zajednice i zainteresovani građani - 07.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Nevladine organizacije - 08.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Institucije kulture i javnih predužeća - 09.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Političke partije - 10.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

- Sportske organizacije - 11.03.2011. godine sa početkom u 12 časova

 

 

 

Svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj ili preuzeti fajl na na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Primjedbe, sugestije, predloge i mišljenja na Nacrt odluke o Budžetu za 2011. godinu zainteresovani mogu dati pismenim putem Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj, najkasnije do 15.03.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 
 
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
JAVNA RASPRAVA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA 2011-2015
<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sljedeća > Kraj >>

Strana 30 od 34
 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

19.04.2018.

KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018. godinu.

 

18.04.2018.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE


01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________


OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 137 gostiju na mreži