NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
05.03.2014 13:11h

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je od ponedeljka 03.03.2014. godine počelo podnošenje zahtjeva za ostvarivanje redovnih premija iz oblasti stočarske proizvodnje, kao i premija za izdig.

Podnošenje zahtjeva će trajati do 30.04.2014. godine.

Za sve bliže informacije zainteresovani mogu da se obrate opštinskoj službi za poljoprivredu.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow

 

 

 
 
27.02.2014 17:10h

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), člana 52 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10 i 26/12) predjsednik opštine Mojkovac 25.02.2014. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2014. GODINU

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučka.

Javnom raspravom biče obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave.

Tekst Nacrta budžeta za 2014. godinu zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link NACRT BUDŽETA ZA 2014.

 

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE NACRTA BUDŽETA ZA 2014.

Zaključak predsjednika Opštine - preuzmite fajl.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I

LOKALNE JAVNE PRIHODE OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
26.02.2014 11:08h

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“br.42/03,28/04,75/05 i 13/06“) i („Sl.list.CG“br.88/09,3/10 i 38/12“) i člana 21 Odlike o ušešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG br /2005 opštinski propisi“), Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, stavlja na javnu raspravu:


 

Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije/

razvoj lokalnih socijalnih servisa za period 2014 – 2018.godine

 


Pozivaju se zainteresovani građani,  nevladine i druge organizacije,  mjesne zajednice, javne službe,  a posebno subjekti kojima se ovim  planom utvrđuju prava i obaveze, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije(2014 – 2018.)

Javna rasprava traje od 26.02.do  14.02.1014.godine.


Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Plana mogu se predati u pisanoj formi Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti u kancelariji br 7  ili na mail adresu milicamedojevicristic@gmail.com.

 

Preuzmite tekst klikom na link NACRT LAP SOCIJALNA INKLUZIJA.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow


 
 
19.02.2014 09:38h

.

.

.

.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da će se predstavljanje Agrobudžeta za 2014. godinu, koje će vršiti predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, održati 24. i 25.02.2014. godine po sledećem rasporedu:

.

 

.

.

.-24.02.2014. godine u Domu MZ Lepenac

sa početkom u 10h za MZ Lepenac i Žari

 

-24.02.2014. godine u Domu MZ Slatina

sa početkom u 13h za MZ Slatina, Stevanovac i Jakovići


-25.02.2014. godine u Domu MZ Polja

početkom u 10h za MZ Polja, Gojakovići, Bistrica i Dobrilovina


-25.02.2014. godine u Domu MZ Štitarica

sa početkom u 13h za MZ Štitarica i Podbišće

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
31.01.2014 10:50h

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija za školsku 2012./2013. godinu da je dana 31.01.2014. godine izvršena isplata stipendija za 02/2013. godine.

Opština Mojkovac je sredstva za isplatu stipendija uplatila na račun "PRVE BANKE CG", gdje od 31.01.2014. godine studenti mogu podići stipendije.

 

Sekretarijat za finansije takođe obavještava studente da je dana 24.01.2014. isplaćena stipendija za 01/2013.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
27.01.2014 19:28h

Komisija za dodjelu stipendija Opštine Mojkovac na osnovu člana 4 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 42/06) i Konkursa za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2013/2014. godinu, objavljenom u dnevnom listu "Pobjeda" dana 24.12.2013. godine,  utvrdila je Rang listu za dodjelu studentskih stipendija  za školsku 2013/2014. godinu.

 

Preuzmite rang listu 2013/2014. klikom na link RANG LISTA.

 

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom rang listom mogu podnijeti pismeni prigvor predsjedniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 27.12.2014.godine.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
16.01.2014 21:54h

Direktor Direkcije javnih radova Crne Gore, gospodin Žarko Živković, posjetio je danas Opštinu Mojkovac i sa predsjednikom Opštine, Dejanom Medojevićem, razgovarao o realizaciji projekata planiranih u ovoj godini.

 

Radi se o projektu izgradnje administrativnog objekta za koji je planirano 430.000,00€, projektu izrade projektne dokumentacije za put Vragodo-Vrioca-Žarski katun za koji će biti izdvojeno 20.000,00€ budžetskih sredstava. Zatim završetak III faze sanacije i adaptacije Centra za kulturu, koja podrazumijeva finansiranje nabavke i ugradnje scenske tehnike i mehanike u iznosu od 300.000,00€.

 

U 2014. godini predviđen je i početak i završetak radova II faze rekonstrukcije ulice Vojislava Šćepanovića, što će iznositi 170.000,00€, završetak radova na lokalnim putevima u dužini od 2km što će iznositi 100.000,00€, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Nemanjića u Rudnici - 20.000,00€ i završetak radova na regulaciji rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta u Prošćenju.

 

Realizacija svih ovih projekata predviđenih u 2014. godini iznosiće ukupno 1.064,000,00€.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow


 
 
31.12.2013 08:18h

 

 

 

 

 

 

cestitka

 

 

 

 

 

 

 

 
 
26.12.2013 13:59h

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija za školsku 2012./2013. godinu da je dana 26.12.2013. godine izvršena isplata stipendija za decembar 2012. godine.

Opština Mojkovac je sredstva za isplatu stipendija uplatila na račun "PRVE BANKE CG", gdje od 26.12.2013. godine studenti mogu podići stipendije.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 
 
24.12.2013 12:37h

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 42/06), objavljuje

 

KONKURS

za stipendiranje 35 studenata za školsku 2013.-2014.

 

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih studija, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

 

Konkurs je otvoren do 17.01.2014. godine


Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti - Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.

A

Detalje konkursa, obrazovne profile koji se stipendiraju, uslove, rokove i detalje o potrebnoj dokumentaciji preuzmite klikom na link: KONKURS 2013.-2014.

 

Rang lista za dodjelu stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine dana 27.01.2014.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

 

 
 
18. Novogodišnji turnir u malom fudbalu - Mojkovac 2013. 16.12.2013 12:29h
Predstavljanje Programa podsticanja razvoja klastera u CG 15.10.2013 19:09h
Javna rasprava - Nacrt izmjene i doune PUP 11.10.2013 11:21h
BSC Bar konkurs za mikrokredite 08.10.2013 08:26h
Sport-sufinansiranje programa rada 2013. 13.09.2013 09:44h
Isplata stipendija za novembar 2012. 05.09.2013 14:40h
POZIV ZA UVID U BIRAČKI SPISAK 04.09.2013 12:43h
Javni poziv br 2 - prodaja poslovnog prostora 02.09.2013 12:03h
Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2013. 21.08.2013 12:48h
13. avgust - Dan opštine Mojkovac 12.08.2013 10:03h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 7 od 14
 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

izborna

Ko je onlajn

Imamo 642 gostiju na mreži

parl_7